Найчастіше у бактерій спостерігається швидкий бінарний поділ, що за сприятливих умов відбувається в межах від \(15\) до \(30\) хв. Різновидом бінарного поділу є брунькування. На одному з полюсів материнської клітини утворюється брунька, яка збільшується, а потім відокремлюється. У деяких бактерій виявлено множинний поділ. Йому передують реплікація хромосоми і збільшення клітини, в якій далі відбувається кілька послідовних бінарних поділів з утворенням багатьох дрібних клітин.
 
Статевого розмноження у бактерій немає, оскільки не утворюються гамети. Але найголовніша подія статевого відтворення, а саме обмін генетичним матеріалом, у них є. Суттєву роль у цьому процесі відіграє горизонтальне перенесення генів між організмами різних видів.
Горизонтальне перенесення генів — процес, під час якого організм передає генетичний матеріал іншому організму, який не є його нащадком.
Серед архей та бактерій горизонтальне перенесення генів є досить звичайним навіть між віддаленими видами. Завдяки цьому явищу в доядерних організмів забезпечуються комбінативна мінливість і здатність пристосовуватися до умов довкілля. Існують три загальні механізми горизонтального перенесення генів:
  • трансформація — передача генетичного матеріалу між клітинами за участі ізольованої ДНК. При трансформації не потрібен безпосередній контакт між клітиною-донором і клітиною-реципієнтом.
  • Трансдукція — передача генетичного матеріалу від однієї клітини іншій за допомогою вірусів. Явидще трансдукції відкрите американськими вченими Д. Ледербергом і Н. Циндером ще у \(1952\) році.
  • Кон'югація — передача генетичного матеріалу від клітини-донора у клітину-реципієнту при безпосередньому контакті клітин. Необхідною умовою кон'югації є наявність у клітині плазміди.
Зверни увагу!
Розмноження бактерій у переважній більшості відбувається нестатево, а визначальним процесом комбінативної мінливості є горизонтальне перенесення генів.
Взаємозв'язки між бактеріями й іншими організмами можуть бути симбіотичними та антибіотичними. Найпоширенішими видами симбіозу є мутуалізм, коменсалізм, паразитизм. Прикладами мутуалістичних взаємовідносин у бактерій є:
  • відносини між водневими анаеробними бактеріями, які споживають органічні кислоти і виділяють водень, та метаногенними археями, які його споживають;
  • співіснування бульбочкових бактерій і коренів бобових рослин (бактеріориза);
  • співіснування з організмом людини молочнокислих бактерій.
Прикладом коменсалізму можуть бути відносини організму людини з біфідобактеріями й кишковою паличкою. Прикладом паразитизму є співіснування хвороботворних бактерій (чумна паличка, холерний вібріон, золотистий стафілокок, туберкульозна паличка) з організмом людини чи тварин.
 
Антибіоз — це взаємовідносини, за яких спостерігається пригнічення розвитку або повне відмирання одних видів під дією продуктів обміну, які утворює інший вид. Найчастіше ці продукти називають антибіотиками. Так, Луї Пастер ще у \(1877\) році описав конкуренцію бактерій ґрунту і бактерій-збудників сибірської виразки. Є серед бактерій і справжні хижаки. До них належать бделовібріони, тератобактери, диктіобактери тощо.
  
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 42-44.