На землі існує понад \(1500000\) видів грибів, проте лише \(5\) % з них описано вченими. Різні групи грибів мають різне походження, тому систематизувати їхнє різноманіття складно.
 
У наукових колах пропонують різні підходи до класифікації організмів цієї групи. У традиційному, або широкому розумінні, група Гриби поєднує справжні гриби, несправжні гриби і слизовики. Досить часто несправжні гриби і слизовики розглядають як грибоподібні організми.
Несправжні гриби — це група грибів, у яких клітинна оболонка з целюлози, запасають міколамінарин, у джгутикові стадії мають один або два джгутики, мітохондрії з трубчастими кристами.
Представниками несправжніх грибів є сапролегнія, лабіринтули, фітофтора, плазмопара, гіфохитріум тощо. Одним з найвідоміших з них є фітофтора, яка спричиняє серйозне захворювання картоплі і томатів — фітофтороз.
 
фітофтора3.jpg
Фітофтороз картоплі
  
фітофтора5.jpg
Фітофтороз томатів
Слизовики — група грибів, у яких спороносні структури нагадують плодові тіла грибів. Для них є характерним фаготрофний спосіб живлення, рухливість на вегетативній стадії розвитку, відсутність клітинної оболонки.
Вегетативне тіло слизовиків має вигляд багатоядерної рухливої цитоплазматичної маси (грудочки цитоплазми) — плазмодія розмірами від декількох міліметрів до десятків сантиметрів. Плазмодії містять пігменти, що надають їм різноманітного забарвлення. Джерелом живлення слизовиків є бактерії, клітини грибів та одноклітинні твариноподібні.
 
слизовик 7 фуліго жовтий.jpg
Слизовик фуліго жовтий
 
У природі слизовики — це активні бактеріофаги, які відіграють значну роль у регуляції бактеріальної флори ґрунтів, є збудниками захворювань культурних рослин (наприклад, плазмодіофора є збудником кіли капусти, спонгоспора — парші картоплі).
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 53-54.