Вищі рослини (Ембріофіти, наземні рослини) — група зелених рослин, пристосованих до життя на суходолі. За сучасними уявленнями , до вищих рослин належать Мохоподібні та Судинні рослини, представлені групами Судинні спорові та Насіннєві.
 
Ембріофіти походять від прісноводних зелених водоростей, а їхніми найближчими сучасними родичами є харові водорості. Їхні клітинні оболонки побудовані з молекул целюлози, що утворюють каркас, занурений у матрикс із геміцелюлози і пектинів. Клітинні оболонки, як плавило, прозорі для сонячного світла, дуже стійкі до хімічних і механічних впливів, проникні для води і розчинених речовин. У зелених рослин двомембранні пластиди з хлорофілами \(a\) і \(b\), утворюється полісахарид крохмаль, що відкладається у вигляді зерен у стромі пластид.
 
Проте умови життя на суші дуже відмінні від умов життя у воді: вони мінливіші та різноманітніші. Це стало причиною великих змін у організації наземних рослин:
  • наявність тканин;
  • поява вегетативних органів — кореня та пагона, що здійснюють усі процеси життєдіяльності;
  • ускладнення циклу відтворення.
На відміну від своїх гаплоїдних предків вищі рослини характеризуються чергуванням в онтогенезі двох поколіньнестатевого (гаметофіт) і статевого (спорофіт). Гаметофітне покоління продукує гаплоїдні статеві клітини — гамети. Гамети зливаються в зиготу, з якої формується багатоклітинний зародок (ембріон), а згодом і спорофіт. Нестатеве покоління шляхом мейозу утворює спори, з яких розвивається гаметофіт.
Вищі рослини (Ембріофіти) — це багатоклітинні рослини, в яких наявні тканини, органи та відбувається цикл відтворення з чергуванням поколінь.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 62.