Статеві клітини (гамети) — це клітини з гаплоїдним набором хромосом, які виконують функцію передачі спадкової інформації від особин батьківського покоління нащадкам під час статевого розмноження.
 
Чоловічі гамети називаються сперматозоонами. Це здебільшого рухливі клітини, які виконують такі функції:
  • передають половину спадкової інформації від батьківського організму;
  • забезпечують активацію процесів яйцеклітини після її запліднення;
  • вносять в яйцеклітину центріолі для організації її поділів.
Функції сперматозоонів зумовлюють їхні видовжену форму, дрібні розміри й специфічну будову. Розміри чоловічих гамет у людини коливаються в межах \(50\) - \(70\) мкм. Нормальні сперматозоони мають головку, проміжну частину й хвіст. Головка містить ядро з гаплоїдним набором хромосом (\(22А\) + \(Х\) або \(22А\) + \(Y\)), тоненький шар цитоплазми і акросому з ферментами для розщеплення оболонок овоцита. У шийці містяться дві центріолі, одна з яких розростається й утворює осьову нитку. Інша центріоля залишається під ядром і разом із ним може проникнути в яйцеклітину. Проміжна частина містить мітохондрії у вигляді спіральної нитки, АТФ та глікоген для рухів клітини. Хвіст має апарат з \(20\) мікротрубочок, які забезпечують переміщення клітин зі швидкістю близько \(50\) мкм/с.
 
Яйцеклітини — жіночі статеві клітини. Це здебільшого нерухливі клітини, що мають кулясту форму для кращого переміщення фаллопієвими трубами до матки.
 
Для яйцеклітин властиві такі функції:
  • передавання спадкової інформації від материнського організму;
  • упорядкування процесів запліднення;
  • накопичення запасів поживних речовин для розвитку зиготи;
Через те яйцеклітини мають значно більші розміри, ніж сперматозоони. Так, діаметр яйцеклітини людини становлять \(130\) - \(200\) мкм. У людини в заплідненні бере участь овоцит \(ІІ\)-го порядку. Ззовні овоцит вкритий флікулярною оболонкою, що утворена ще клітинами яєчника. Фолікулярні клітини утворюють ворсинки, що формують променистий вінець та блискучу оболонку. Загалом оболонки виконують захисну, поживну та бар'єрну функції. Під нею розташована плазматична мембрана, а далі кортикальний шар із гранул. Цитоплазма яйцеклітини називається овоплазмою і містить велику кількість жовткових включень, багато мітохондрій, рибосом, розвинуті ЕПС й комплекс Гольджі. Ядро лежить в ділянці, вільній від цитоплазми, і має гаплоїдний набір хромосом (\(22А\) + \(Х\)).
Особливості будови, хімічного складу та процесів життєдіяльності гамет визначаються їхніми функціями.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 249-250.