Онкологічні захворювання — це спадкові порушення, що зумовлені появою в організмі змінених (трансформованих) соматичних клітин.
Ці хвороби супроводжуються утворення пухлин доброякісного (аденома, папілома, ліпома) або злоякісного (рак, саркома, аденокарцинома, лімфома) характеру.
 
Онкозахворювання — це друга з основних причин смертності у світі після серцево-судинних. Найпоширенішими онкологічними захворюваннями є рак легень, молочних залоз, передміхурової залози, товстої кишки, шкіри, лейкоз.
 
Трансформовані клітини характеризуються низкою особливостей:
  • нерегульований безмежний ріст;
  • неконтрольований поділ;
  • порушення диференціації;
  • здатність до інфільтрації (вростання в навколишні тканини);
  • знищення сусідніх нормальних клітин;
  • можливість мігрувати по організму й утворювати метастази — вторинні колонії в органах і тканинах.
В організмі тварин й людини трансформації зазнають найбільшою мірою клітини епітеліальних тканин.
 
Перетворення нормальних клітин на трансформовані визначаються змінами генів, відповідальних за регуляцію клітинного циклу, диференціації та запрограмованої загибелі клітин. Крім мутацій, у трансформованих клітинах відбуваються й зміни експресії деяких генів. Гени, причетні до розвитку онкозахворювань, зазвичай поділяють на три групи — протоонкогени, антионкогени та гени-мутатори.
 
Протоонкогени — гени, нормальна функція яких полягає в стимуляції поділу клітини та пригніченні апоптозу. До цієї групи належать також гени, що стимулюють проростання судин в орган або тканину. Мутації цих генів стимулюють розвиток новоутворень, і при цьому вони перетворюються на онкогени.
 
Антионкогени, або гени-супресори пухлин — гени, нормальна функція яких полягає в затриманні процесів поділу клітин та активації апоптозу. Для розвитку новоутворення в більшості випадків потрібна інактивація обох алелів генів.
  
Гени-мутатори — гени, нормальна функція яких полягає в підтриманні цілісності геному. Їхня інактивація унаслідок мутацій є причиною збільшення частоти мутацій будь-яких генів, у т.ч. протоонкогенів і генів-супресорів.
Виникнення та розвиток онкологічних захворювань повязані з діяльністю протоонкогенів, онкогенів, антионкогенів і генів-мутаторів.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 244-245.