Термін «адаптація» застосовують і для позначення окремих ознак організмів, що виникли як пристосування будови, життєдіяльності та поведінки. Таким чином розрізяють структурні (морфологічні), фізіологічні та етологічні адаптації організмів.
 
Структурні адаптації — це ознаки будови й форми тіла організму, що допомагають йому виживати в природних умовах. Такими адоптаціями можуть бути великі вуха слонів або кроликів для терморегуляції. Обтічна форма тіла дельфінів або риб, видозміни вегетативних органів рослин для здійснення додаткових функцій.
 
Фізіологічні адаптації — це особливості процесів життєдіяльності за конкретних умов існування. Наприклад, потовиділення у багатьох видів ссавців для терморегуляції, секреція отрути у змій або павуків для захисту й живлення, осморегуляція за участі зябр і ректальної залози у бичачої акули.
 
Етологічні адаптації — це видозміни поведінкових реакцій організму у відповідь на зміни в навколишньому середовищі. Наприклад, нічний спосіб життя у багатьох мешканців пустель, загрозливі пози тіла для оборони від хижаків, побудова гнізд або нір.
 
Залежно від часу виникнення та значення для життя особин адаптації класифікують на онтогенетичні та філогенетичні. Онтогенетичні адаптації виникають упродовж індивідуального розвитку, мають неспадковий і короткочасний характер та забезпечують реалізацію норми реакції ознак за конкретних умов існування. Наприклад, формування умовних рефлексів, гормональні зміни під час стресів. Філогенетичні адаптації формуються в процесі еволюції під дією природного добору, мають спадковий довготривалий характер і пов'язані з перетворенням норми реакції ознак (мімікрія, маскування, застережне або захисне забарвлення).
 
Адаптації класифікують і за іншими принципами. Так, згідно з даними М.В. Тимофєєва-Ресовського розрізняють:
  • за походженням (преадаптивні, комбінативні й постадаптивні);
  • за характером змін (адаптації з ускладненням та адаптації зі спрощенням організації);
  • за еволюційним масштабом (спеціальні та загальні);
  • за тривалістю збереження в онтогенезі (короткочасні, ритмічні й постійні) тощо.
Поняття «адаптація» застосовується в біології для того, щоб позначити загальну властивість біосистем і найрізноманітніші пристосування організмів до умов середовища.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с. 6.