Потрапляючи до організму людини через травну систему, етанол швидко всмоктується. Вже у шлунку поглинається \(20\) % етанолу, а у тонкому кишечнику — \(80\) %. Далі крізь стінки травного каналу молекули спирту потрапляють у кров і надходять до печінки. У клітинах цього органа відбувається окиснення етанолу. 
З печінки в кров може надходити етанол або продукти його повного (вода й вуглекислий газ) або часткового (ацетальдегід) розкладу.

Переважна частина спирту концентрується в головному мозку, менша частина — у легенях, селезінці, нирках. Високі концентрації етанолу спостерігаються також у секреті передміхурової залози та яєчках, чинячи токсичний вплив на статеві клітини. Молекули етилового спирту мають малі розміри, тому легко проникають крізь плаценту й потрапляють у кров плоду.

Найбільша частина екзогенного алкоголю, що поглинається (а це \(90\) – \(98\) %), бере участь в обміні речовин, і лише незначна його частина (\(2\) – \(10\) %) виділяється із організму в незмінному вигляді із сечею, повітрям, потом, слиною, фекаліями.

Мабуть, всі люди знають, що алкоголь шкідливий, але мало хто розуміє, як відбувається метаболізм алкоголю в організмі й унаслідок чого саме виявляється негативний вплив спирту. Перетворення етанолу — це складна біохімічна сукупність процесів, що відбуваються в декілька етапів під дією різних ферментів.

\(І\) етап. Окиснення алкоголю в ацетальдегід (етаналь, оцтовий альдегід). Це хімічно дуже активний та функціонально важливий метаболіт, водночас токсична речовина з вираженим канцерогенним впливом. Ацетальдегід у десятки разів токсичніший за етанол. Розщеплення надлишку оцтового альдегіду здійснюється трьома шляхами:
  • за допомогою ферментів алкоголь дегідрогеназ, що відбувається в мітохондріях клітин печінки (окиснення близько \(80\) % етанолу); активність усіх ферментів залежить від віку, статі, генетичної схильності, расової належності, регулярності вживання алкоголю;
  • за участі алкогольоксидази (цитохром \(Р450\)), або мікросомальної етанол окиснювальної системи, локалізованої в незернистій ЕПС (до \(15\) % етанолу);
  • за участі каталази в пероксисомах (до \(5\) % етанолу).
\(ІІ\) етап. Окиснення ацетальдегіду до ацетату за участі ферментів ацетальдегідрогеназ.

\(ІІІ\) етап. Окиснення ацетату до CO2 і H2O. Незначна частина ацетату включається в цикл Кребса або використовується для синтезу жирних кислот, холестеролу та ін.
Перетворення етанолу відбувається переважно в печінці за схемою: алкоголь → ацетальдегід → ацетат → вода й вуглекислий газ.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень ): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с. 81.