1. Предмет вивчення екологі та її завдання

 2. Розділи екології. Різноманітність методів дослідження в екології

 3. Екологічні зв'язки. Екологічні закони

 4. Екологічні чинники та їхня класифікація

 5. Загальна реакція організмів на вплив екологічних чинників

 6. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їхні угруповання

 7. Популяції. Класифікація популяцій

 8. Популяції, їхня характеристика

 9. Екосистемологія. Екосистеми, їхня структурна організація

 10. Екосистеми, їхні властивості та характеристики

 11. Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем

 12. Ланцюги живлення. Екологічні піраміди

 13. Агроекосистеми, особливості структури й функціонування

 14. Біосфера як глобальна екосистема, її струкура та межі

 15. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери

 16. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу