Забруднення атмосфери — надходження у повітря газуватих хімічних речовин, твердих часточок і біологічних матеріалів, що можуть чинити негативний вплив на організми та їх угрупування.
Часто ефект забруднювачів є опосередкованим та виявляється лише через тривалий час (наприклад, дія фреонів на природні екосистеми через руйнування озонового шару). Забруднення атмосфери може бути локальним і глобальним, природним (вулкани, космічний вплив, лісові пожежі) й антропічним.
 
Основні антропогенні забруднювачі атмосфери. Найпоширенішими та небезпечними категоріями забруднювачів є: атмосферний пил (попіл, сажа), аерозолі, вуглеводні (метан, етан, етилен, поліциклічні ароматичні вуглеводні, бензопірен), вуглекислий газ, чадний газ, оксиди Нітрогену (NO, NO2), оксиди Сульфуру (SO2, SO3), ванадій(\(V\)) оксид (V2O5), тропосферний озон (сильний фотоокисник з небезпечною дією на органи дихання).
 
Види забрудень атмосфери. За будовою та характером впливу на атмосферу забруднення умовно поділяють на:
  • механічні — пил цементних заводів, дим і сажа від спалювання вугілля;
  • хімічні — пилуваті або газуваті речовини, що можуть вступати у хімічні реакції.
За агрегатним станом усі забруднювачі поділяють на тверді, рідкі та газуваті. Саме газуваті забруднювачі становлять майже \(90\) % загальної маси речовин, що надходять в атмосферу.
 
Основні джерела атмосферного забруднення — теплоенергетика, промисловість, автотранспорт, нафто- і газопереробна промисловість, випробування різних видів зброї тощо. Атмосферу забруднюють практично всі види сучасного транспорту, кількість якого постійно збільшується в усьому світі. Серйозної шкоди довкіллю завдають хімічна промисловість і сільське господарство (забруднення амоніаком). Дуже серйозними для людства є загрози забруднення атмосфери радіоактивними речовинами та зменшення вмісту кисню внаслідок спалювання палива різних видів.
Склад атмосфери в умовах антропічного впливу почав якісно змінюватися; у ній у все більших кількостях накопичуються шкідливі речовини.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.184-185.