Сталий розвиток природи і суспільства — розвиток суспільства, за якого економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання відбуваються в межах, що визначаються властивістю екосистем до самовідновлення.
Термін «сталий розвиток» пов’язують з ім’ям прем’єр-міністра Норвегії Г. Х. Брундтланд, яка сформулювала його в звіті «Наше спільне майбутнє» для ООН у \(1987\) році. Стратегію сталого розвитку проголошено на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро у \(1992\).  Концепція сталого розвитку набула свого сформованого вигляду в \(2015\) році на Саміті ООН зі сталого розвитку в Нью-Йорку, на якому було схвалено глобальну програму, що містить \(17\) цілей сталого розвитку, яких світ має досягнути до \(2030\) року.

Сталий розвиток полягає в збалансованому розвитку економічного, соціального та екологічного компонентів. Основною метою сталого розвитку є збереження людства, а завданнями — збереження умов існування екосистем і біосфери.

Концепція сталого розвитку ґрунтується на п'яти принципах.
  1. За умови екологізації економіки й суспільного життя людство може надати розвитку суспільства сталого характеру, що відповідає потребам людей сучасного й майбутніх поколінь (принцип екологізації).
  2.  Обмеження, що існують у галузі експлуатації природних ресурсів, пов'язані із сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення (принцип екоресурсної ємності).
  3.  Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати можливість реалізувати свої надії на благополучне життя (принцип соціальної рівноправності).
  4. Необхідно співвіднести споживання з екологічними можливостями планети, зокрема щодо використання енергії (принцип сталого споживання та виробництва).
  5. Розвиток людства й природи має відбуватися в їхній постійній взаємодії (принцип коеволюції).
У рамках цієї Концепції й реалізуються основні напрями сучасної екологічної політики України. \(15\) вересня \(2017\) р. уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». У доповіді представлено \(17\) глобальних цілей з урахуванням специфіки національного розвитку.
Сталий розвиток — це модель розвитку суспільства, спрямованого на задоволення людських потреб з одночасним забезпеченням сталості довкілля.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с. 209 - 210.