1. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів

  2. Генетичні основи гетерозису. Переваги застосування методів генетичної інженерії у сучасній селекції

  3. Вчення М.І. Вавилова про центри різноманітності то походження культурних рослин

  4. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині

  5. Досягнення трансплантології, репродуктивної медицини та донорстіва

  6. Генна інженерія в медицині. Досягення регенеративної медицини та онкології

  7. Біотичні проблеми сучасної медицини

  8. Застосування результатів біологічних досліджень у біотехнології

  9. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології

  10. Поняття про біологічну небезпеку та біологічну безпеку