Рослина — це цілісний організм, якому, як і будь-якій іншій живій істоті, притаманне:
 • живлення;
 • дихання;
 • обмін речовин;
 • ріст;
 • розвиток;
 • розмноження.
Рослини відрізняються від інших організмів тим, що можуть самі створювати органічні речовини з неорганічних. Такий тип живлення називають автотрофним.
 
Процеси життєдіяльності рослин:
 • у рослинах, завдяки енергії Сонця (за допомогою хлоропластів) відбувається процес фотосинтезу — перетворення неорганічних речовин навколишнього середовища (вуглекислий газ і воду) на органічні. При цьому у навколишнє середовище виділяється кисень. Воду для здійснення фотосинтезу рослини отримують переважно з ґрунту, а вуглекислий газ — з повітря.
 • Живлення — процес поглинання речовин у вигляді розчину або газу із навколишнього середовища.
 • Повітряне живлення — процес засвоєння зеленими частинами рослин вуглекислого газу з атмосфери.
 • Мінеральне живлення — процес поглинання води і розчинених у ній мінеральних речовин з ґрунту, який здійснюється корінням.
 • Дихання рослин — вбирання кисню рослинами та виділення вуглекислого газу.
 • Випаровування води — це виділення з рослини водяної пари (води у газоподібному стані). Воду випаровують усі частини рослини, а найінтенсивніше — листки.
живлення рослин.jpg
 
Джерела:
Біологія: підруч. для 6 кл. закладів загальної середньої освіти / І.Ю. Костіков, Ягенська Г.В., Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Довгаль І.В., Жолос О.В., Скрипник Н.В., Толстанова Г.М., Ходосовцев О.Є. — Вид. 2-ге, доопр. — Київ: Видавничий дім «Освіта», — 2020. — с. 86 - 89.

 

Біологія: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 6-й кл. / Остапченко Л.І., Балан П.Г., Матяш Н.Ю., Мусієнко М.М., Славний П.С., Серебряков В.В., Поліщук В.П. — Київ: Генеза,, — 2014. — с. 78 - 82.