1. Поняття про класифікацію тварин

 2. Тип Губки і тип Кишковопорожнинні

 3. Тип Кільчасті черви (Кільчаки)

 4. Кнідарії, їх розманітність і значення

 5. Тип Членистоногі

 6. Клас Ракоподібні типу Членистоногі

 7. Клас Павукоподібні типу Членистоногі

 8. Клас Комахи типу Членистоногі

 9. Розвиток комах з повним і неповним перетворенням

 10. Значення комах у природі та житті людини

 11. Загальна характеристика типу Молюски

 12. Клас Черевоногі молюски

 13. Клас Двостулкові молюски

 14. Клас Головоногі молюскі

 15. Паразитичні безхребетні тварини

 16. Загальна характеристика хордових. Підтипи Безчерепні і Черепні

 17. Загальна характеристика риб. Круглороті та Хрящові риби

 18. Клас Кісткові риби

 19. Різноманітність хрящових риб

 20. Різноманітність кісткових риб. Значення риб у житті людини

 21. Загальна характеристика представників класу Земноводних (Амфібій)

 22. Внутрішня будова представників класу Земноводних

 23. Загальна характеристика та класифікація представників класу Рептилії

 24. Внутрішня будова представників класу Рептилій

 25. Загальна характеристика класу Птахи

 26. Внутрішня будова представників класу Птахів

 27. Розмноження і розвиток Птахів

 28. Різноманітність Птахів

 29. Загальна характеристика класу Ссавців

 30. Внутрішня будова Ссавців

 31. Розмноження і розвиток Ссавців

 32. Різноманітність Ссавців

 33. Особливості зовнішної будови хребетних тварин у зв'язку з їх пристосуванням до різних умов існування