У природі зустрічаються як живі, так і неживі об'єкти. До неживих відносяться: гори, сніжинки, водоспади, річки, каміння, тощо.
Живими об'єктами є тварини, рослини, гриби.
Представників царства тварини вивчає наука — зоологія.
До тварин належать медузи, різноманітні черви, комахи, павуки, раки, молюски, риби, земноводні, плазуни, птахи, ссавці.
 
комаха.jpgжаба.jpgзмія.jpg
 
крокодил.jpgтигр.jpgведмідь.jpg
 
циплятко.jpgлелека.jpgптах2.jpg
 
Зоологія — біологічна наука, яка досліджує будову, процеси життєдіяльності, різноманітність, поширення тварин та їх значення у природі та житті людини.
Ознаки життя — ознаки властиві живим організмам, за якими живі організми відрізняються від не живих.
Ознаки, за якими організми відрізняються між собою називають властивостями.
 
Для організму тварини, як живої системи є характерними такі основні прояви життєдіяльності:
  • дихання (сукупність фізіологічних процесів, які забезпечують надходження в організм із зовнішнього середовища кисню);
  •  живлення (надходження в організм і засвоєння ним речовин, необхідних для забезпечення енергетичних витрат, будови і відновлення тканин;
  • виділення (звільнення організму від непотрібних і шкідливих продуктів обміну);
  • транспорт речовин (переміщення речовин в організмі);
  • рух (здатність організму переміщатися, змінювати своє положення, або положення окремих своїх частин у просторі);
  • ріст (кількісні зміни, які відбуваються в організмі, пов'язані із збільшенням його розмірів, поверхні, об'єму та маси тіла);
  • розвиток (якісні зміни, які відбуваються в організмі від народження до кінця життя);
  • розмноження (здатність організмів відтворювати собі подібних);
  • подразливість (здатність організму реагувати на дію подразника (стимулу)).