Якщо до рівня середнього мозку головний мозок є єдиним стовбуром, то, починаючи з середнього мозку, відбувається його поділ на дві симетричні половини.
Кінцевий мозок складається з двох півкуль (правої і лівої), з'єднаних мозолистим тілом. Нижня поверхня півкуль називається основою мозку.
Розвинені великі півкулі мозку у людини покривають увесь середній і проміжний мозок.
Такі психічні функції, як пам'ять, мова, мислення, творчі процеси, особистісні якості, пов'язані саме з великими півкулями мозку. Функції лівої і правої півкуль нерівнозначні. Права півкуля відповідає за образне мислення, ліва — за абстрактне. При пошкодженнях лівої півкулі порушується мова людини.
 
кора.jpg

Сіра речовина утворює кору головного мозку.
Біла речовина утворює провідні шляхи півкуль. У білій речовині розсіяні ядра сірої речовини (підкіркові структури).
 
Діяльність усіх органів людини контролюється корою великих півкуль. Кора великих півкуль головного мозку — це тонкий шар сірої речовини (тіл нейронів) товщиною всього кілька міліметрів, що покриває весь передній мозок. Площа поверхні кори становить близько \(2000\) - \(2500\) см² (це пов'язано з наявністю великої кількості борозен і звивин). Кора забезпечує зв'язок організму з зовнішнім середовищем, є матеріальною основою психічної діяльності людини.
Глибокі борозни ділять кожну півкулю на \(4\) частини: лобову, тім'яну, скроневу і потиличну. Між борознами розташовані складки кори півкуль — звивини.
 
зони кори.jpg

Найбільшого розвитку в людини досягають лобові долі, відокремлені від тім'яних доль глибокою центральною борозною. Їх маса становить близько \(50\) % маси головного мозку.
 
У лобові долі надходить інформація про всі відчуття. Тут відбувається її сумарний аналіз і створюється цілісне уявлення про образ. Тому цю зону кори називають асоціативною, саме з нею пов'язана здатність до навчання. Якщо лобова кора зруйнована, то не виникає асоціацій між видом предмета і його назвою, між зображенням букви і звуком, який вона позначає. Навчання стає неможливим.
У скроневих долях розташовані слухові центри, а також центри смаку та нюху.
У потиличній долі розташовані зорові центри.
 
У корі великих півкуль розрізняють наступні чутливі і рухові зони:
  • рухова зона розташована у передній центральній звивині лобової долі;
  • зона шкірно-м'язової чутливості розташована у задній центральній звивині тім'яної долі;
  • зорова зона розташована у потиличній долі;
  • слухова зона розташована у скроневій долі;
  • центри нюху і смаку знаходяться на внутрішніх поверхнях скроневих і лобових доль.
зони мозку.jpg
Джерела:
Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. / В. Соболь. – Кам’янець-Подільський: Вид-во «Абетка», 2016. – с. 163-166.
Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. / К. М. Задорожний. — Харків: Вид-во «Ранок», 2016. — с. 122-125.