За виконуваними рухами розрізняють м'язи:
  • згиначі (згинання частин тіла);
  • розгиначі (розгинання частин тіла);
  • привідні (приводять кінцівку до тіла);
  • відвідні (відводять кінцівку від тіла);
  • обертачі (обертають кінцівку навколо осі).
рухи мязів.png
 
Як правило, у русі суглоба бере участь декілька груп м'язів.
Синергістами називають м'язи, які спільно беруть участь у русі суглоба в однаковому напрямку.
Антагоністами називають м'язи, які спільно беруть участь у русі суглоба у протилежному напрямку.
Участь різних груп м'язів робить рухи точними і плавними.
Приклад:
антагоністами в ліктьовому суглобі є двоголовий м'яз, який забезпечує згинання, і триголовий м'яз, що забезпечує розгинання.
 
згинання руки.png
 
Під час руху кінцівки при скороченні м'язів-згиначів розслабляються м'язи-розгиначі, і навпаки.
Проте, при постійному навантаженні (утримання гирі на витягнутій руці) розгиначі і згиначі будуть синергистами, оскільки їх дія буде спрямована в одну сторону.
 
Працездатність м'язів залежить від величини навантаження і ритму роботи. Її можна підвищити тренуваннями.
Систематичне дозоване навантаження посилює кровопостачання м'язів і прикріплених до них кісток, що призводить до зміцнення опорно-рухової системи організму.
Тривала бездіяльність м'язів може привести до їх атрофії — руйнування м'язових волокон і втрати працездатності.