Сенсорна система температури
    Сенсорна система температури   — це функціональна система, яка за допомогою терморецепторів шкіри формує відчуття тепла й холоду.
Органом температурної чутливості в людини є шкіра, що містить теплові й холодові рецептори. Холодові рецептори розміщені в поверхневих шарах шкіри, їх значно більше, ніж теплових, розміщених глибше. Найбільша кількість теплових рецепторів міститься в шкірі обличчя, а холодових — у шкірі спини. Крім шкіри терморецептори розміщені також у внутрішніх органах.
 
У головному мозку людини формуються два види температурного відчуття:
  • динамічне відчуття (зміна температури);
  • стале відчуття (сталий рівень температури).
Відділи сенсорної системи температури:
  • периферичний відділ —  теплові й холодові рецептори шкіри здійснюють терморецепцію;
  • провідниковий відділ — чутливі волокна спинномозкових нервів здійснюють нервове проведення збудження;
  • центральний відділ — обробка інформації та кіркове формування відчуттів відбуваються в зоні шкірної чутливості тім'яної частки кори півкуль великого мозку за участю гіпоталамуса (центр терморегуляції).
Сенсорна система болю
Сенсорна система болю — це функціональна система, що за допомогою больових рецепторів шкіри та органів сповіщає про внутрішні та зовнішні чинники небезпеки для нашого тіла.
Органом больової чутливості людини є шкіра, що містить больові рецептори — вільні нервові закінчення. Збудження від больових рецепторів по чутливих волокнах спинномозкових нервів, провідних шляхах спинного мозку надходять до таламуса, що є вищим центром больової чутливості. Больові відчуття є єдиними відчуттями, що формуються за межами кори великого мозку.
 
Відділи сенсорної системи болю:
  • периферичний відділ — больові рецептори (ноцицептори) шкіри здійснюють больову рецепцію;
  • провідниковий відділ — чутливі волокна спинномозкових нервів здійснюють нервове проведення збудження;
  • центральний відділ — обробка інформації та кіркове формування відчуттів відбуваються за участю таламуса (вищий центр болю).
Больові відчуття поділяють на болі тіла (соматичні) й болі внутрішніх органів (вісцеральні), поверхневі і глибокі.
 
Розрізняють такі види болю: первинний і вторинний, відбитий і фантомний.
 
Больова чутливість шкіри є нерівномірною: відомі ділянки з винятковою чутливістю (рогівка ока, пульпа зуба) і ділянки, позбавлені цієї чутливості (головний мозок).
 
Отже, біологічна роль сенсорної системи болю полягає в тому, що вона надає організму надзвичайно важливу інформацію про небезпеку ушкодження, руйнування та вмикає ланцюг захисних реакцій.
Джерела:
Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Валерій Соболь. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2016. с. 205-208.
Джерела:
https://essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/8878/zor.pdf