Нервова система — сукупність органів, що сприймають, аналізують та налагоджують діяльність органів та систем.
Нервова система об'єднує усі інші системи, регулює та узгоджує їхню діяльність, підтримує зв'язок організму із зовнішнім середовищем. Нервова система складається з центральної (головний та спинний мозок) та периферічної (черепномозкові та спинномозкові нерви).
 
Нервова система відіграє найважливішу роль у регуляції функцій організму: узгоджує функціонування клітин, тканин, органів та систем, що дозволяє організму діяти як єдине ціле; забезпечує взаємозв'язок організму з навколишнім середовищем.
 
Нервова тканина представлена ​​нервовими клітинами — нейронами і клітинами — супутниками — нейрогліями. Нейрони забезпечують основні функції нервової тканини, нейрогліальні клітини забезпечують харчування нейронів. 

Нейрон складається з тіла і відростків. Короткі, сильно розгалужені відростки — дендрити, по ним нервові імпульси надходять до тіла нервової клітини. Дендритів може бути один або декілька. Кожна нервова клітина має один довгий відросток — аксон, по якому імпульси спрямовуються від тіла клітини. Довжина аксона може досягати декількох десятків сантиметрів. Об'єднуючись в пучки, аксони утворюють нерви.
 
будова нейрона.png
 
Між собою нейрони сполучаються за допомогою особливих контактів — синапсів.
 
Залежно від функцій, які вони виконують, виділяють наступні типи нейронів:
  • нейрони, що передають сигнали від органів (рецепторів) до ЦНС (спинного та головного мозку), називають чутливими. Тіла таких нейронів містяться поза ЦНС, у нервових вузлах (гангліях). Нервовий вузол являє собою скупчення тіл нервових клітин за межами центральної нервової системи;
  • нейрони, що передають імпульси від спинного і головного мозку до м'язів і внутрішніх органів називають руховими. Вони забезпечують передачу імпульсів від ЦНС до робочих органів.
  • зв'язок між чутливими і руховими нейронами здійснюється за допомогою вставних нейронів через синаптичні контакти у спинному і головному мозку. Вставні нейрони містяться у межах ЦНС (тобто тіла і відростки цих нейронів не виходять за межі мозку).