Основні особливості, які відрізняють умовні рефлекси від безумовних:
 • умовні рефлекси виникають у відповідь на дію умовних подразників (попередньо байдужий подразник, який став сигнальним подразником для певної набутої реакції).
 • Ці реакції є набутими, тобто можуть виникати на основі безумовних та нижчих умовних рефлексів.
 • Умовні рефлекси є індивідуальними пристосувальними реакціями, що проявляються по-різному в різних особин виду.
 • Це тимчасові реакції, тобто постійно утворюються та зникають залежно від конкретних умов.
 • Умовні рефлекси власних рефлекторних дуг не мають і тому здійснюються через функціональні тимчасові нервові зв'язки, що виникають між кірковими центрами життєвих функцій та центрами сенсорних систем, пов'язаних із дією умовного подразника.
 • Утворюються і здійснюються за участю вищих відділів центральної нервової системи (ЦНС) — кори і підкірки, у яких і відбувається утворення тимчасових нервових зав'язків.
 • Можуть об'єднуватися в складні ланцюги умовних рефлексів — динамічні стереотипи, які є фізіологічною основою умінь, навичок, звичок і способів діяльності.
За проявом рефлекторної відповіді розрізняють:
 • вегетативні рефлекси — пов'язані з діяльністю внутрішніх органів (наприклад, дихальні рефлекси під час фізичного навантаження);
 •  соматорухові рефлекси — пов'язані з діяльністю скелетних м'язів (наприклад, рухові рефлекси під час бігу з перешкодами).
Залежно від умовних подразників розрізняють:
 • штучні рефлекси — виробляються на подразники, які не стосуються безумовного (наприклад, слиновидільний рефлекс на світло лампи);
 • натуральні рефлекси — виробляються на природні безумовні подразники (наприклад, рефлекс апетитного соковиділення на запах їжі).
Біологічна роль умовних рефлексів:
 • забезпечують пристосовуваність організмів до конкретних умов існування, а для людини — навчання й різноманітність інтелектуальної діяльності;
 • забезпечують відповідь на безумовний подразник ще до початку його дії, тобто мають сигнальне значення;
 • є основою для формування умовних рефлексів вищого порядку і ВНД людини.
Зверни увагу!
Отже, умовні рефлекси — це набуті індивідуальні реакції на дію подразників. що дають змогу людині пристосуватися до змінних умов середовища.
Джерела:
Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Валерій Соболь. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2016. с. 219-220.