Еволюційна філогенія (філогенез) — розділ еволюційної біології, що вивчає шляхи історичного розвитку біорізноманіття Землі.
Термін філогенез ввів у науку німецький учений Ернст Генріх Геккель у \(1866\) р. Ним він визначав історичний розвиток окремих видів, систематичних груп та органічного світу в цілому.
 
В сучасному розумінні поняття філогенія застосовується і для досліджень еволюції молекул, клітин, органів, систем органів, популяцій, окремих видів, екосистем та біосфери в цілому. Метою еволюційної філогенії є реконструкція походження і послідовності еволюційних перетворень та побудова природної системи органічного світу.
 
Для ілюстрації філогенії еволюційних зв'язків між групами організмів застосовують філогенетичні дерева. Це зображення філогенетичних відносин у будь-якій природній групі організмів або в межах всього органічного світу.
 
філогенія.jpg
Філогенія (історичний процес розвитку) живих організмів
 
Отже, предметом досліджень еволюційної філогенії є еволюційні зв'язки між організмами на різних рівнях організації живого та шляхи історичного розвитку біорізноманіття на Землі.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. с. 212 - 213.
Біологія : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / К. М. Задорожний. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017.  с. 176.