Біологічна еволюція — це історичний розвиток життя на Землі від первісних біосистем до сучасного органічного світу.
З протоклітин понад \(3,5\) млрд років тому з’являються архебіонти — перші організми, у яких вже були клітинна мембрана, цитоплазма, генетичний апарат, виникли реплікація і біосинтез білків на основі генетичного коду. Архебіонти є спільними предками усіх нині існуючих груп організмів — бактерій, архей та еукаріотів.
 
Геохронологія Землі та основні етапи розвитку життя:
  • Архей — виникнення прокаріотів, поділ на бактерії та археї. Поява ціанобактерій.
  •  Протерозой — поява еукаріотів, поділ на рослини, гриби і тварини. Поява багатоклітинних 
    організмів.
  • Палеозой: Кембрій (поява тварин зі скелетом, перших членистоногих — трилобітів); Ордовік (поява хребетних (панцирні безщелепні) і судинних рослин); Силур (вихід рослин (риніофіти) і безхребетних (ракоскорпіони) на суходіл); Девон (поява вищих спорових, щелепоротих риб і амфібій (лабіринтодонти)); Карбон (виникають насінні папороті й перші плазуни (котилозаври)); Перм (поява голонасінних і звірозубих ящерів (теріодонтів)).
  • Мезозой: Тріас (поява динозаврів. Поява перших ссавців); Юра (поява птахів); Крейда (поява покритонасінних, сумчастих і плацентарних);
  • Кайнозой: Палеоген (поява та розквіт плацентарних ссавців і птахів); Неоген (поява перших людиноподібних мавп та австралопітеків); Антропоген (поява людини).
Поява бактерій і архей відбулася в архейській ері. Сьогодні екологічні погляди на розвиток життя на Землі все більше переконують вчених, що процес виникнення гетеротрофів і автотрофів відбувався
паралельно. В процесі еволюції мали з’явитися прості, але надійні екосистеми з продуцентами, консументами і редуцентами. Доказом цього є викопні залишки строматолітів та існуючі й сьогодні подібні екосистеми у певних ділянках Землі. 

Поява еукаріотів відбулася в протерозойську еру життя. У цей час у морях виникли первісні одноклітинні еукаріоти, які швидко дивергували на рослини, гриби і тварини, та багатоклітинні еукаріоти, які в екосистемах моря були представлені майже всіма типами тварин і основними відділами водоростей. Формування еукаріотів пов’язане з такими ароморфозами, як поява ядра, диплоїдного набору хромосом і статевого розмноження. У них виникають справжній мітоз та мейоз. В еукаріотів з’являються мітохондрії й пластиди, які здійснюють процеси аеробного дихання й фотосинтезу. Є декілька гіпотез походження еукаріотів, з яких найчастіше згадується симбіотична гіпотеза (мітохондрії та пластиди є нащадками симбіотичних видів прокаріотів).
Джерела:
Соболь В.І. Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Кам'янець-Подільський: Вид-во «Абетка», 2017. стр. 207 - 208.