Походження життя — одна з трьох найважливіших світоглядних проблем поряд з проблемами походження нашого Всесвіту і походження людини.

Гіпотез походження життя на сьогодні існує багато, але у випадку кожної з них постає запитання про те, якими були перші найпростіші живі системи. Загальновизнаними властивостями найпримітивніших біосистем науковці називають наявність макромолекул (білків, полісахаридів й нуклеїнових кислот) і тих властивостей, що реалізуються за їхньою допомогою, а саме відкритість, упорядкованість, обмін речовин й енергії, саморегуляцію, сагіпотези креаціонізмумовідтворення та самооновлення.

Як могли з’явитися такі біосистеми на Землі? У сучасному суспільстві існують різні погляди:
  • гіпотези креаціонізму — життя виникло завдяки божественному творенню;
  • гіпотеза спонтанного зародження — життя виникало неодноразово з неживої речовини;
  • гіпотеза стаціонарного стану — життя існувало завжди;
  • гіпотеза панспермії — життя занесене на нашу планету ззовні;
  • гіпотеза біохімічної еволюції — життя еволюціонувало на Землі з неживої природи та ін.

Сучасні наукові погляди про походження життя можна подати у вигляді таких положень.
  • Життя виникло на Землі мільярди років тому з неорганічної природи в два етапи: хімічної, або передбіологічної еволюції (абіогенез) та біологічної еволюції (біогенез).
  • У теперішній час живе походить від живого. Повторне виникнення життя на Землі неможливе.
У суспільстві існують найрізноманітніші погляди на походження життя, а в науці домінуючими є еволюційні погляди.
Джерела:
Соболь В.І. Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Кам'янець-Подільський: Вид-во «Абетка», 2017. стр. 206.