Складність:
00:30:00
1. Суть гіпотези креаціонізму про появу біосистем на Землі 2Б.
2. Суть гіпотези панспермії про появу біосистем на Землі 2Б.
3. Визначення, появою яких живих організмів характеризується Архей 2Б.
4. Визначення, появою яких живих організмів характеризується Мезозой 2Б.
5. Поява живих організмів у палеозойську еру 2Б.
6. Поява живих організмів у мезозойську еру 2Б.
7. Відповідність між характеристикою і назвою гіпотези про появу біосистем на Землі 5Б.
8. Відповідність між назвою періоду та характеристикою палеозойської ери 6Б.