Критерії — характерні ознаки і властивості, за якими одні види відрізняються від інших.
Основними критеріями є: морфологічний, фізіологічний, генетичний, біохімічний, екологічний, географічний та історичний.
 
Морфологічний критерій характеризує особливості зовнішньої та внутрішньої будови особин даного виду. Так, різні види жовтцю розрізняються за формою, розмірами і розташуванням листя, за будовою стебла.
 
жовтець їдкий.jpg
Жовтець їдкий
жовтець повзучий.jpg  
Жовтець повзучий
 
Фізіологічний критерій характеризує особливості процесів життєдіяльності (розмноження, обміну речовин, дратівливості, тощо). Найважливішою ознакою є здатність вільно схрещуватися і давати плідне потомство. Особи різних видів зазвичай не можуть схрещуватися і давати потомство завдяки різній будові органів розмноження, відмінностей у шлюбній поведінці, несумісності статевих клітин.
 
Генетичний критерій — це певний набір хромосом, що мають характерну будову і склад. Це найважливіший критерій, оскільки він визначає репродуктивну ізоляцію виду.
 хромосомні набори.jpg
Хромосомні набори різних видів рослин і тварин:
\(1\) — скерди (Crepis capillaris), \(2\) — коника (Tettygonia cantans), \(3\) — плодової мушки (Drosophila melanogaster), \(4\) — метелика (Dasychira pudibunda), \(5\) — курки (Gallus domesticus).

 
Біохімічний критерій відображає подібність хімічного складу (білків, нуклеїнових кислот, тощо) і особливості обміну речовин у особин даного виду.
 
Екологічний критерій — це особливості факторів середовища, необхідні для життєдіяльності особин. Кожен вид може жити тільки в тому середовищі, де клімат, особливості ґрунту, рельєф і джерела їжі відповідають його межам витривалості.
 
ведмідь білий.jpg
Середовище існування ведмедя білого

ведмідь бурий.jpg
Середовище існування ведмедя бурого
 
Близькі види, що мешкають на одній території, займають різні екологічні ніші. Так, дятел звичайний взимку харчується насінням сосни і модрини. Чорний дятел желна видобуває з-під кори ялин личинки вусанів, а малий строкатий дятел добуває комах з деревини вільхи або стебел трав'янистих рослин.
 
Географічний критерій характеризує територію (ареал), на якій мешкають і проходять повний цикл свого розвитку особини даного виду.
 
ареал.jpg
 Ареал проживання малинівки звичайної
 
Історичний критерій характеризує походження даного виду. Заснований на вивченні історії групи близьких видів. Цей критерій носить комплексний характер, оскільки включає порівняльний аналіз сучасних ареалів видів (географічний критерій), порівняльний аналіз геномів (генетичний критерій), тощо.
 
еволюція коней.jpg
Еволюція коней