Ліпіди — велика група органічних речовин, до яких належать жири та ліпоїди.
Ліпоїди — жироподібні речовини, які за будовою і властивостями подібні до жирів.
До ліпоїдів належать воски, фосфоліпіди і стероїди (ліпіди, що не містять жирних кислот).
  
Ліпіди містяться у всіх без винятку клітинах, проте їх вміст у різних клітинах сильно відрізняється (від \(2\)3 до \(50\)\(90\)%).
Ліпіди можуть утворювати складні сполуки з речовинами інших класів, наприклад з білками (ліпопротеїди) і з вуглеводами (гліколіпіди).
 
Жири — природні речовини, які входять до складу всіх живих організмів. До складу жирів входять атоми Карбону, Гідрогену і Оксигену.
     
Жири — продукти взаємодії трьохатомного спирту гліцеролу та вищих карбонових кислот. Карбонові
кислоти, які входять до складу жирів, часто називають жирними кислотами.
 
Fat-Molecule-1024x831.png
Модель молекули жиру
  
У загальному вигляді будову молекули жиру можна представити наступним чином:
 
C|H2OCORC|HOCORCH2OCOR
 
У цій схемі символи \(R\) позначають радикали карбонових кислот.
Жири поділяють на тваринні тверді (сала) і рослинні рідкі (олії).
 
До складу молекул рослинних жирів входять залишки молекул ненасичених вищих карбонових кислот:
 
олеїнова: C17H33COOH;
 
лінолева: C17H31COOH;
 
ліноленова: C17H29COOH.
 
До складу молекул тваринних жирів входять залишки молекул насичених вищих карбонових кислот:
 
пальмітинова: C15H31COOH;
 
стеаринова: C17H35COOH.
 
Радикали карбонових кислот можуть бути однаковими або різними в залежності від складу жиру:
 
C|H2OCOC15H31C|HOCOC15H31CH2OCOC15H31
Трипальмітиноат
  
C|H2OCOC15H31C|HOCOC17H33CH2OCOC17H35
Жир, утворений стеариновою,
пальмітиновою та олеїновою кислотами