У живих організмах немає жодного хімічного елемента, який не був би знайдений у тілах неживої природи (що вказує на спільність живої та неживої природи).
Різні клітини включають у себе практично одні і ті ж хімічні елементи (що доводить єдність живої природи); і у той самий час навіть клітини одного багатоклітинного організму, що виконують різні функції, можуть істотно відрізнятися один від одного за хімічним складом.
З відомих на даний час понад \(115\) елементів близько \(80\) виявлено у складі клітин живих організмів.

вміст елементів у клітині.jpg

Усі елементи за вмістом їх у живих організмах поділяються на три групи:
1. Макроелементи — уміст яких перевищує \(0,001\) % від маси тіла.
\(98\) % від маси будь-якої клітини припадає на чотири елементи (їх іноді називають органогенами):
  • Оксиген (O) — \(65\) - \(75\) % — входить до складу органічних речовин та води;
  • Карбон (C) — \(15\) - \(18\) % — входить до складу усіх органічних речовин;
  • Гідроген (H) — \(8\) - \(10\) % — входить до складу води та практично усіх органічних речовин;
  • Нітроген (N) — \(1,5\) - \(3\) % — входить до складу нуклеїнових кислот, білків, амінокислот, тощо.
Близько \(2\) % від маси клітини припадає ще на вісім макроелементів: Натрій (Na), Магній (Mg), Калій (K), Кальцій (Ca), Фосфор (P), Сульфур (S), Хлор (Cl), Ферум (Fe).
2. Інші хімічні елементи містяться у клітині у дуже невеликих кількостях: мікроелементи — ті, на частку яких припадає від \(0,000001\) % до \(0,001\) %, — Бор (В), Кобальт (Co), Нікель (Ni), Купрум (Cu), Цинк (Zn), Молібден (), Йод (I), Флуор (F), Манган (Mn), тощо.
3. Ультрамікроелементи — уміст яких не перевищує \(0,000001\) % — Уран (U), Радій (Ra), Золото (Au), Аргентум (Ag), Меркурій (Hg), Плюмбум (Pb), Цезій (Cs), Селен (Se), тощо.

вміст елементів рисунок.jpg
 
Живі організми здатні накопичувати певні хімічні елементи. Так, наприклад, деякі водорості накопичують Йод, Жовтець — Літій, ряска — Радій, тощо.
Хімічні речовини клітини
Елементи у вигляді атомів входять до складу молекул неорганічних і органічних сполук клітини.
 
речовини у клітині.jpg

До неорганічних сполук належать вода і мінеральні солі.
Органічні сполуки характерні лише для живих організмів, у той час як неорганічні існують і у неживій природі.
 
органічні речовини у клітині.jpg
 
До органічних сполук належать сполуки Карбону з молекулярної масою від \(100\) до декількох сотень тисяч відносних атомних одиниць.
Карбон — хімічна основа життя. Він може вступати у зв'язок з багатьма атомами та їх групами, утворюючи ланцюжки, цикли, які складають скелет різних за хімічним складом, будовою, довжиною і формою органічних молекул. З них утворюються складні хімічні сполуки, що відрізняються за будовою і функціями. Ці органічні сполуки, що входять до складу клітин живих організмів, отримали назву біологічні полімери, або біополімери. Вони складають більше \(97\) % від сухої речовини клітини.