Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Будова білків Викладено матеріал про склад і будову молекул білків. Охарактеризована первинна структура білка, наведені ілюстрації первинної, вторинної, третинної і четвертинної структур.
2. Структура білків Представлено теоретичні відомості про властивості та біологічну роль білків.
3. Властивості і функції білків Охарактеризовані фізичні і хімічні властивості білків.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Хімічні елементи, що входять до складу білків 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно обрати хімічні елементи, що входять до складу білків.
2. Оціни твердження про білки 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно оцінити правильність тверджень про білки.
3. Доповни речення про склад і характеристику білків 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно доповнити речення про склад і характеристику білків.
4. Будова молекул амінокислот 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно указати групи, які входять до складу амінокислот.
5. Характеристика рівня структури білків 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обрати характеристику зазначеного рівня структури білка, обравши із запропонованих варіантів.
6. Відповідність між назвою і характеристикою рівня структури білків 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно установити відповідність між назвою і характеристикою рівня структури білка.
7. Денатурація білків 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Необхідно обрати правильне визначення терміну «денатурація».
8. Розчинність білків у воді 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Охарактеризовані фізичні і хімічні властивості білків.
9. Структурна функція білків 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Серед запропонованих варіантів потрібно обрати характеристику структурної функції білків.
10. Каталітична функція білків 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Серед запропонованих варіантів потрібно обрати характеристику каталітичної функції білків.
11. Захисна функція білків 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Серед запропонованих варіантів потрібно обрати характеристику захисної функції білків.
12. Транспортна функція білків 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Серед запропонованих варіантів потрібно обрати характеристику транспортної функції білків.
13. Рухова (скоротлива) функція білків 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Серед запропонованих варіантів потрібно обрати характеристику рухової (скоротливої) функції білків.
14. Відповідність між назвами функцій та характеристиками білків 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно установити відповідність між назвами функцій та характеристикою білків.
15. Властивості білків 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запровонованих варіантів необхідно вибрати правильне твердження про властивості білків.
16. Порівняння білків і жирів 3 вид - аналіз середнє 2Б. Потрібно вибрати риси подібності або відмінності білків і жирів.
17. Визначення молекулярної маси білка 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно обчислити молекулярну масу білка, за відомою кількістю амінокислотних залишків у його структурі.
18. Визначення числа амінокислотних залишків за молекулярною масою білка 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно обчислити кількість амінокислотних залишків у молекулі за відомою молекулярною масою білка.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Відповідність між характеристикою і назвою рівня структури білків Інший середнє 4Б. Необхідно установити відповідність між характеристикою і назвою рівня структури білка.
2. Відповідність між характеристиками та назвами функцій білків Інший середнє 4Б. Необхідно установити відповідність між характеристикою та назвою функцій білків.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Структура, властивості та біологічна роль білків» 00:30:00 середнє 15Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння визначати і характеризувати біологічні властивості білків.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Структура, властивості та біологічна роль білків» 00:25:00 середнє 8Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння визначати і характеризувати біологічні властивості білків.
2. Перевірна робота з теми «Структура, властивості та біологічна роль білків» 00:30:00 середнє 13Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння визначати і характеризувати біологічні властивості білків.