На організм одночасно впливають багато різних чинників. Весь діапазон мінливості чинника, в межах якого можлива життєдіяльність організмів, називають зоною екологічної валентності (діапазоном витривалості).
Діапазон витривалості — здатність організмів витримувати певну амплітуду коливань чинників навколишнього середовища.
Мінімальні й максимальні значення чинника, за якими життєдіяльність особин стає неможливою і вони гинуть, називаються межами витривалості. Розрізняють нижню й верхню межі витривалості.
У \(1913\) р. американський зоолог В. Шелфорд (\(1877\) – \(1968\)) у дослідах з комахами сформулював закон, який отримав його ім'я.
Закон толерантності Шелфорда: як мінімум, так і максимум екологічного впливу може бути обмежувальним чинником.
Ті значення чинника, що є найсприятливішими для життєдіяльності організмів і за яких спостерігаються ріст й розмноження організмів, називають оптимальними, а відповідні значення чинника — оптимумом. Ці значення утворюють зону нормальної життєдіяльності. Між зоною оптимуму і межами витривалості розташовані зони пригнічення (зони песимуму, або стресові зони). Організми за цих значень чинника живуть, але не ростуть і не розмножуються.
Екологічна валентність (екологічна толерантність) — здатність організмів успішно протистояти дії зовнішніх чинників у певному інтервалі даного біотопу, або, іншими словами, адаптованість видів до певних умов існування.
Кількісно екологічна валентність охоплює діапазон між нижньою і верхньою межами витривалості. Екологічна валентність різних видів може значно різнитися. Так, північні олені витримують коливання температури повітря від \(–55\) до \(+30\) °С, а тропічні корали гинуть у разі зміни температури на \(5\) – \(6\) °С.
 
За екологічною валентністю організми поділяють на стенобіонтів та еврибіонтів.
Стенобіонти — організми, які можуть жити лише за дуже незначної зміни чинників середовища.
Це симбіонти, мешканці морських глибин, печер, лісів високогір’я (наприклад, колібрі, осоїди, коала, форель, риби-вудильники).
Еврибіонти — організми, що можуть жити за значних змін чинників середовища.
Це здебільшого мешканці помірних широт (наприклад, пацюки, таргани, свині, бурий ведмідь, ворони).
Для кожного чинника, що діє на організм, існує зона екологічної валентності, зона нормальної життєдіяльності, зони пригнічення і межі витривалості.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. с. 240.