Хемосинтез — процес утворення органічних речовин із неорганічних завдяки енергії, яка виільняється під час перетворення неорганічних речовин.
Цей процес здійснюють хемоавтотрофні бактерії: нітрифікуючі бактерії (окиснюють амоніак до нітритної, а потім до нітратної кислоти), залізобактерії (перетворюють сполуки двовалентного Феруму на сполуки тривалентного Феруму) та сіркобактерії (окиснюють сірководень до сульфатів).
 
Вивільнена енергія акумулюється в клітинах бактерій у формі АТФ. Хемосинтез відбувається аналогічно темновій фазі фотосинтезу.
 
Особливостями хемосинтезу, які відрізняють його від фотосинтезу, є те, що цей процес:
  • здійснюється без участі світла;
  • відбувається з використанням кисню, тобто це аеробний процес.
Джерелом активного Гідрогену для відновлення НАДФ+, як і у фототрофів, є вода.
 
У планетарному масштабі хемосинтез становить не більш ніж \(1\)% фотосинтезу, проте він має велике значення для біологічного колообігу та геохімічних перетворень. Значення хемотрофів є важливим в природі, оскільки вони забезпечують колообіг речовин (нітрифікуючі бактерії), беруть участь в утворенні гірських порід (сіркобактерії, які утворюють вільну сірку), спричиняють корозію металів (залізобактерії). Хемоавтотрофні організми можуть жити в океанах на великих глибинах, де є отруйний сірководень. Вони окиснюють його і отримують органічні речовини для життєдіяльності. Хемосинтезуючі бактерії, що окиснюють сполуки Феруму, Мангану, поширені й у прісних водоймах. Імовірно, що саме з їх участю упродовж мільйонів років на дні боліт й озер утворилися поклади залізних та манганових руд.
Хемосинтез є важливим для природи процесом пластичного обміну, що здійснюється без світла з використанням кисню.
Джерела:
Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.І. Соболь. — Кам'янець-Подільський: Абетка, 2017. с. 88 - 89.