Активний транспорт — це рух йонів або молекул через мембрану проти градієнтів концентрацій за рахунок енергії гідролізу АТФ.
 
Є три основні типи активного транспорту йонів:
  1. Кальцієвий (Ca2+) насосCa2+ — АТФаза, яка транспортує йони Ca2+ з клітини або цитоплазми в ендоплазматичну сітку.
  2. Натрій — Калієвий насосNa+/K+ — АТФаза, яка переносить йони Na+ назовні, а йони K+ — всередину.
  3. Протонний насосH+ АТФаза.
Створені активним транспортом градієнти йонів можуть бути використані для активного транспорту інших молекул — таких, як деякі амінокислоти і сахариди.
 
Існує ще один механізм транспорту речовин через мембрани — цитоз.
 
Ендоцитоз — це процес надходження речовин до клітини. Він може відбуватися у вигляді фагоцитозу (перенесення твердих частинок) і піноцитозу (перенесення рідин разом з розчиненими у ній речовинами).
 
цитоз.png
 
Шляхом цитозу сполуки не лише потрапляють до клітини, але і виводяться з неї (наприклад гормони, нейрогормони, травні ферменти, тощо). Цей процес називають екзоцитозом.
 
екзоцитоз.png