Виникнення і подальший розвиток мікроскопії призвело до створення клітинної теорії у \(1839\) році двома німецькими дослідниками Матіасом Шлейденом і Теодором Шванном.
 
Шлейден Шванн.png
Етапи створення клітинної теорії
 • \(1665\) р Роберт Гук — ввів назву «клітина».
 • \(1696\) р. — публікація Антонія Левенгука про мікробів та інших мікроскопічних об'єктів, побачених ним у мікроскоп.
 • \(1833\) р. — Роберт Броун описав ядро ​​рослинної клітини.
 • \(1839\) р. — Маттіас Шлейден і Теодор Шванн відкрили ядерце і висунули основні положення клітинної теорії.
У подальшому клітинна теорія розвивалася завдяки новим відкриттям.
 • \(1859\) р. — принцип Рудольфа Вірхова: «кожна клітина — з клітини» (М. Шлейден і Т. Шванн помилково вважали, що клітини в організмі утворюються з неклітинної речовини).
 • \(1880\) р. — Уолтер Флеммінг описав хромосоми і процеси, що відбуваються під час поділу клітини (мітоз).
 • \(1892\) г. — Ілля Мечников відкрив явище фагоцитозу.
\(XX\) століття стало століттям розквіту біології, особливо таких наук, як цитологія, генетика, ембріологія, біохімія, біофізика. Без створення клітинної теорії цей розвиток був би неможливим.
 • З \(1903\) р стала розвиватися генетика.
 • З \(1930\) р стала активно розвиватися електронна мікроскопія, що дозволило вченим детально вивчити клітинні органели.
Основні положення сучасної клітинної теорії:
 1. Усі прості і складні організми складаються з клітин, здатних до обміну з навколишнім середовищем речовинами, енергією, біологічної інформацією.
 2. Клітина — елементарна структурна, функціональна і генетична одиниця живих організмів.
 3. Клітина — елементарна одиниця розмноження і розвитку живого.
 4. У багатоклітинних організмах клітини диференційовані за будовою і функціями. Вони об'єднані у тканини, органи і системи органів.
 5. Клітина являє собою елементарну, відкриту живу систему, здатну до саморегуляції, самовідновлення і відтворення.
Подібність у будові клітин різних організмів, спільність їх основних властивостей підтверджують спільність їх походження і дозволяють зробити висновок про єдність органічного світу.