Цитоплазма — це увесь внутрішній вміст клітини, за винятком ядра.
склад цитоплзами1.png
 
Основою цитоплазми є неоднорідний колоїдний розчин органічних і неорганічних речовин — цитозоль або гіалоплазма.
 
До складу цитозолю (гіалоплазми) входять як органічні (білки, амінокислоти, вуглеводи, ліпіди, різні типи РНК), так і неорганічні (катіони металів (наприклад, катіони Кальцію та Калію), йони Гідрогену, аніони карбонатної та ортофосфатної кислот, розчинений кисень, тощо) речовини.
 
Цитоплазма перебуває у постійному русі, пересуваючи із собою різні речовини, включення та органоїди. Цей рух називається циклозом.
 
рух цитоплазми.png
 
Основні функції цитоплазми:
  • об'єднує органели та забезпечує їх взаємодію;
  • у ній відбувається процеси обміну речовин;
  • забезпечує транспорт речовин;
  • регулює швидкість усіх біохімічних процесів у клітині;
  • забезпечує синтез білків.
Органелами клітин називають структури, які мають характерну будову і виконують певні функції.
Джерела:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-citoplazma-biologiya-10-klas-7355.html