Біологія — наука про живу природу (від грец. «bios» — життя, «logos» — наука).
Як самостійна природнича наука біологія зародилася ще до нашої ери, а її назву запропонували у \(1802\) році незалежно один від одного французький вчений Жан Батіст Ламарк та німецький вчений Готфрід Рейнхольд Тревіранус.
 
Об'єктом науки біології є життя у всіх її проявах і формах, а також на різних рівнях.
У наші дні біологія — комплексна наука, що сформувалася у результаті диференціації та інтеграції різних наукових дисциплін.
Приклад:
в результаті диференціації з ботаніки виділилися мікологія (наука про гриби), бріологія (наука, що вивчає мохи), альгологія (вивчає водорості), палеоботаніка (вивчає залишки древніх рослин) та інші дисципліни; генетика розділилася на загальну і молекулярну генетику, генетику рослин, тварин, мікроорганізмів, людини, популяційну генетику.
У результаті інтеграції наук виникли біофізика, біохімія, біологія, космічна біологія, тощо.
Значення біології
Значення біологічних знань зростає з кожним роком. Сучасна біологія — комплексна наука, для якої характерно взаємопроникнення ідей і методів різних біологічних дисциплін та інших наук. Біологічні знання не тільки дозволяють скласти наукову картину світу, а й можуть бути використані у практичних цілях.
Завдяки відкриттям, зробленим у генетиці, анатомії, фізіології і біохімії у даний час стало можливим виробництво різноманітних лікарських препаратів; проводиться встановлення діагнозів і лікування хвороб, які раніше вважалися невиліковними; селекціонери отримали нові високопродуктивні породи домашніх тварин і сорти культурних рослин; були створені біологічні методи боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур.
За допомогою нового напряму матеріального виробництва — біотехнології — вчені намагаються вирішити проблему нестачі продуктів харчування.

 01.jpg
 
У даний час біологічні знання використовуються у всіх сферах людської діяльності: у промисловості і сільському господарстві, медицині та енергетиці.
Надзвичайно велике значення мають екологічні дослідження. Ми, нарешті, стали усвідомлювати, що крихку рівновагу, що існує на нашій маленькій планеті, легко зруйнувати. Перед людством постало грандіозне завдання — збереження біосфери з метою підтримки умов існування і розвитку цивілізації. Без біологічних знань і спеціальних досліджень розв'язати цю проблему неможливо. Таким чином, у даний час біологія стала реальною продуктивною силою і раціональної науковою основою відносин між людиною і природою.
Біологічна грамотність необхідна кожній людині — так само як вміння читати, писати і рахувати!