Виділяють три основних напрямки розвитку сучасної біології.
1. Класична біологія
Сюди відносять вчених — натуралістів, які вивчають різноманіття живої природи. Вони об'єктивно спостерігають і аналізують усе, що відбувається в живій природі, вивчають живі організми та класифікують їх.
2. Еволюційна біологія
Основоположник теорії природного відбору Чарлз Дарвін (\(1809\) — \(1882\) рр.) починав як звичайний натураліст: він подорожував, спостерігав, описував і колекціонував живі організми. Згодом він узагальнив цей матеріал, і результатом його роботи стала теорія, що пояснює різноманітність життя на нашій планеті, яка зробила його відомим ученим. Вивчення еволюції живих організмів активно триває вченими — еволюціоністами і донині, а синтез еволюційної теорії і генетики привів до створення так званої синтетичної теорії еволюції. Завдяки застосуванню передових фізико-хімічних методів також зроблені важливі відкриття про походження життя на нашій планеті. Нові відкриття дозволили доповнити теорію антропогенезу (походження людини). Дослідження в цьому напрямку тривають.
 
3. Фізико-хімічна біологія
Фізико-хімічна біологія — це новий напрямок біології, який швидко розвивається і є важливим як у теоретичному, так і в практичному відношеннях. Відкриття, зроблені у цьому напрямку, дозволять вирішити багато глобальних проблем, що стоять перед людством (виробництво продуктів харчування, пошук нових джерел енергії, охорона навколишнього середовища, тощо).
 
Завдання загальної сучасної біології:
  • розкрити сутність життя та загальні властивості живих організмів;
  • пояснити причини різноманіття живих організмів;
  • пізнати закони еволюції;
  • виявити зв'язок між будовою організмів та умовами навколишнього середовища;
  • з'ясування виникнення життя на Землі та закони його розвитку.