Теорія успадкування статі була розроблена на початку \(20\) століття Т. Морганом.
Стать — це сукупність ознак і властивостей організму, що забезпечують відтворення собі подібних і передачу спадкової інформації наступному поколінню.
Стать є спадково запрограмованою і зазвичай визначається однією парою хромосом, які називають статевими хромосомами. Хромосоми, які є однаковими у особин чоловічої і жіночої статі, називають аутосомами.
Статеві хромосоми — хромосоми, що відрізняються у особин жіночої та чоловічої статі.
Зазвичай, статеві хромосоми позначають у генетичних записах буквами \(X\) і \(Y\). У цих хромосомах містяться гени, що визначають синтез білків, які регулюють роботу статевих залоз (жіночих або чоловічих) і визначають статеві ознаки організму.
 
При утворенні гамет в них потрапляє одна статева хромосома.
Стать, яка утворює однакові гамети, називається гомогаметною.
Стать, яка утворює різні гамети, називається гетерогаметною.
Стать майбутнього організму, як правило, визначається у момент запліднення — сингамний механізм, наприклад, у людини.
 
Проте, у деяких примітивних організмів, наприклад, у коловерток, динофілюса, стать визначається до запліднення — прогамний механізм. У цьому випадку утворюються яйцеклітини двох типів. З великих яйцеклітин народжуються самки, з малих — самці.
 
Визначення статі після запліднення — епігамний механізм — спостерігається, наприклад, у крокодилів, черепах, тощо. У цьому випадку стать буде залежати від температури, середовища, тощо.
 
Відомо декілька типів визначення статі.
I. Тип \(XY\)
Відомо багато видів тварин, у яких жіноча стать є гомогаметною, а чоловіча — гетерогаметною. Самка утворює один вид гамет, а самець — два. Стать майбутнього організму залежить від того, яка з чоловічих гамет бере участь у заплідненні.
  
статеве розмноження.png
 
Таким чином визначається стать у дрозофіли, людини, ссавців.
Приклад:
у дрозофіли у хромосомному наборі 6 аутосом і дві статеві хромосоми. Хромосомний набір самки \(6A\)\(+\)\(XX\), хромосомний набір самця \(6A\)\(+\)\(XY\).
 
Самка утворює один тип гамет з хромосомним набором \(3A\)\(+\)\(X\), а самець — два типи гамет: \(3A\)\(+\)\(X\) і \(3A\)\(+\)\(Y\).
Приклад:
у хромосомному наборі людини \(44\) аутосоми і дві статеві хромосоми: у жінки — \(44A\)\(+\)\(XX\), у чоловіка — \(44A\)\(+\)\(XY\).

 Хромосомний набір жінки.jpg
Хромосомний набір жінки
 
хромосомний набір чоловіка.jpg
Хромосомний набір чоловіка
 
Усі жіночі гамети (яйцеклітини) мають однаковий набір хромосом. Вони містять \(22\) аутосоми і одну \(X\)-хромосому (\(22A\)\(+\)\(X\)). Чоловічий організм утворює два види гамет (сперматозоїдів): \(22A\)\(+\)\(X\) і \(22A\)\(+\)\(XY\).
 
 
Інший варіант — гетерогаметна жіноча стать, гомогаметна чоловіча стать. Такий тип визначення статі спостерігається у птахів, метеликів, плазунів. У цьому випадку стать майбутнього організму визначається жіночими гаметами.
 
статеве розмноження2.png
II. Тип \(X0\)
Гомогаметна стать має дві \(X\)-хромосоми і диплоїдний набір хромосом у клітині, а гетерогаметний — тільки одну \(X\)-хромосому і непарний хромосомний набір.
 
статеве розмноження3.png
Приклад:
у самок деяких видів клопів у клітинах міститься по \(14\) хромосом (\(12A\)\(+\)\(XX\)), а у самців — по \(13\) хромосом (\(12A\)\(+\)\(X0\)). Самка утворює гамети \(6A\)\(+\)\(X\), а самець — \(6A\)\(+\)\(X\) і \(6A\)\(+\)\(0\).
III. Диплоїдна жіноча стать, гаплоїдна чоловіча стать
У бджіл і мурах статевих хромосом немає. Самки мають диплоїдний набір хромосом, а самці — гаплоїдний.
 
статеве розмноження4.png

IV. Стать організму залежить від умов середовища
У деяких тварин стать визначається умовами зовнішнього середовища. Так, у деяких видів крокодилів і черепах стать залежить від температури, при якій відбувається розвиток зародка у яйці: при високій температурі з'являється більше самок, при низькій — більше самців.