Комбінаційна мінливість — це форма спадкової мінливості, що виникає завдяки перерозподілу генетичного матеріалу в нащадків.
За комбінаційної мінливості успадковуються нові поєднання генів, а самі гени не змінюються. Завдяки комбінативній мінливості також реалізується механізм «знешкодження» фенотипного прояву мутацій шляхом переведення їх у гетерозиготний стан.

Причиною виникнення проявів комбінаційної мінливості є рекомбінації — перерозподіл генетичного матеріалу. Це універсальний біологічний механізм, властивий всім живим істотам. Рекомбінація в еукаріотів відбувається під час статевого розмноження, у прокаріотів — завдяки статевим процесам (наприклад, кон’югації).
 
Джерелами комбінаційної мінливості є:
  • кросинговер — обмін ділянками гомологічних хромосом, що відбувається після кон'югації у профазі \(1\)  під час мейозу;
  • незалежне розходження гомологічних хромосом під час мейозу;
  • випадкове злиття гамет під час запліднення.
Завдяки незалежному та одночасному здійсненню цих процесів виникає велика різноманітність генотипів.
Комбінаційна мінливість сприяє спадковій різноманітності організмів, що є основою для виведення нових порід й сортів у селекції та історичного розвитку живої природи.
Джерела:
Соболь В.І. Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Кам'янець-Подільський: Вид-во «Абетка», 2017. стр. 168.