У дослідах Г. Менделя домінантна ознака повністю пригнічувала прояви рецесивної.
 
повне_домінування.jpg
 
Проте, у деяких випадках Мендель стикався з протиріччями, які не міг пояснити.
 
Далеко не завжди гетерозиготні організми мають домінантну ознаку. Часто у гетерозигот виявляється проміжний фенотип.
 
У \(1902\) році Ч. Корренс описав випадок, коли після схрещування рослин з білими і червоними забавленями квітів у нащадків були квіти рожевого забарвлення.
  
неповне_домінування.jpg
 
У таких випадках говорять про неповне домінування.
Неповне домінування — це особливий тип взаємодії алелей, при якому слабша рецесивна ознака не може бути повністю подавлена домінантною.
Приклад:
при схрещуванні рослин нічної красуні з білими квітами (\(aa\)) з рослиною, у якої червоні квіти (\(AA\)), усе гібриди F1 мають рожеві квіти (\(Aa\)).
 неповне2.jpg
 
При схрещуванні гібридів рослин з рожевим забарвленням між собою у F1 відбувається розщеплення у співвідношенні: \(1\) (червона) \(:\)\(2\) (рожеві) \(:\)\(1\) (біла).
 
неповне3.jpg 

При неповному домінуванні гетерозигота має фенотип, проміжний між фенотипами гомозигот. При цьому виконується перший закон Менделя про одноманітність гібридів першого покоління.
 
У другому поколінні F2 за фенотипом і за генотипом спостерігається розщеплення у співвідношенні \(1\)\(:\)\(2\)\(:\)\(1\).
Ознаки, які успадковуються за проміжним типом
Неповне домінування вивчено у багатьох квіткових рослин (гіацинта, суниці, пшениці, тощо).
Приклад:
у суниці неповне домінування спостерігається при успадкуванні забарвлення плодів (червоні, рожеві, білі).
 
суниця.jpg

Явище неповного домінування часто зустрічається і у тварин.
Приклад:
при схрещуванні чистих ліній андалузьких кур, що мають чорне і біле забарвлення, отримують потомство зі сріблястим пір'ям.
 
кури.jpg

Спостерігається явище неповного домінування і у людини.
Приклад:
таким чином успадковується брахідактилія (укорочення фаланг пальців). У людини з генотипом \(AA\) розвиток пальців і скелета відбувається нормально. У гетерозигот \(Aa\) спостерігається вкорочення фаланг пальців, а у рецесивних гомозигот \(aa\) розвиток скелета відбувається з численними порушеннями, і вони виявляються нежиттєздатними.