Термін «мутації» запропонував голландський вчений Гуго де Фриз у \(1901\) році.
Мутації — стрибкоподібні стійкі раптові зміни генетичного матеріалу, які передаються спадково і є рушійною силою еволюції.
ромашка.png
Мутація суцвіття
 
Властивості мутацій:
  • виникають раптово;
  • успадковуються;
  • не мають спрямованого характеру, їх неможливо передбачити;
  • можуть бути корисними, нейтральними або шкідливими для організму;
  • подібні мутації можуть виникати неодноразово.
Причини мутацій
Мутації виникають постійно в усіх живих організмах під впливом мутагенних факторів.
Мутагенні фактори (чинники) — фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, які здатні викликати мутації.
Мутагенні чинники можуть бути фізичними, хімічними та біологічними.
 
До фізичних факторів належать іонізуюче випромінювання, ультрафіолетове випромінювання, рентгенівські та гамма-промені, підвищена температура, тощо. Під їх впливом відбувається пошкодження молекул ДНК, що призводить до появи мутацій.
 
Хімічні фактори — це речовини, під дією яких змінюється спадковий матеріал. Мутагенна дія виявлена у формальдегіда, колхіцина, сполук Плюмбума та Меркурія, іприту, етиленамідів, нітрофуранів, бензопіренів, деяких отрутохімікатів, компонентів тютюнового диму, тощо.
 
Біологічні фактори — живі організми. Встановлено, що мутагенною дією володіють віруси (наприклад, вірус кору, краснухи, грипу), антигени деяких мікроорганізмів, специфічні послідовності ДНК, а також токсини пліснявих грибів.
Класифікація мутацій
1. Розрізняють спонтанні та індуковані мутації.
 
Спонтанні мутації виникають під дією природних мутагенних факторів середовища без участі людини. Вони збільшують різноманітність живих організмів і створюють матеріал для природнього відбору.
 
Індуковані мутації з'являються при спрямованому впливі на організм мутагенних факторів. Використання мутагенних впливів дозволяє збільшити кількість мутацій у сотні разів. Таким чином, використання селекціонерами хімічних мутагенів дозволило отримати поліплоїдні форми рослин, які відрізняються стійкістю до несприятливих умов та більшою продуктивністю.
 
виноград.jpg
Поліплодні ягоди винограду
 
2. Мутації можуть виникати у соматичних або статевих клітинах.
 
Соматичні мутації виникають у будь-яких клітинах, крім гамет. Можуть виникати у певних частинах організму, наприклад, різне забарвлення пелюсток в одній квітці, різне забарвлення очей у людини і тварин (гетерохромія).
 
очі10.jpg
Котеня з різними очима
 
Такі мутації не успадковуються при статевому розмноженні, а передаються при вегетативному. Застосовуються у селекції рослин при виведенні нових сортів.
 
Генеративні мутації виникають у первинних статевих клітинах або у гаметах, передаються спадково при статевому розмноженні, наприклад, гемофілія (порушення згортання крові), синдром Дауна у людини.
 
3.За впливом на життєдіяльність особин виділяють наступні види мутацій:
  • летальні (призводять до загибелі мутантів);
  • напівлетальні (знижують життєздатність організму, викликають спадкові захворювання, зменшують тривалість життя);
  • нейтральні (змінюють ознаку, проте не мають впливу на життєздатність організму);
  • корисні (збільшують життєздатність організму).
4. Мутації бувають домінантними і рецесивними.
 
Домінантні мутації проявляються одразу і піддаються дії природнього відбору (корисні зберігаються, шкідливі забираються).
 
Більшість мутацій є рецесивними, і проявитися вони можуть лише у гомозиготному стані. Ймовірність такої події є незначною, тому рецесивні мутації довгий час накопичуються у популяції у скритому вигляді.