Багато кількісних і деякі якісні ознаки у живих організмів визначаються не однією, а декількома парами взаємодіючих генів. У цьому випадку, чим більше у генотипі домінантних генів, тим сильніше виявляється ознака. Така форма взаємодії неалельних генів називається полімерією.
Полімерія — це взаємодія декількох пар неалельних генів з однаковою дією.
колір шкіри у людини визначають чотири пари неалельних генів, які відповідають за вироблення пігменту меланіну. Чим більше є домінантних генів, тим більше у шкірі меланіну, і тим темнішим є її забарвлення.
 
У людини з домінантними генами A1A1A2A2A3A3A4A4 шкіра є найтемнішою. У людини, у генотипі якого містяться тільки рецесивні гени a1a1a2a2a3a3a4a4, шкіра є найсвітлішою. Залежно від співвідношення числа домінантних і рецесивних генів колір шкіри змінюється від світлого до темного.
 
колір шкіри.jpg
Такий тип взаємодії називається кумулятивною полімерією. При кумуляції ступінь прояву ознаки залежить від числа домінантних генів (чим більше генів, тим сильніше виражена ознака). Потомство при кумулятивній полімерії розщеплюється наступним чином — \(1\)\(:\)\(4\)\(:\)\(6\)\(:\)\(4\)\(:\)\(1\) (у однієї особини ознака виражена максимально, у інших спостерігається зменшення її прояву до повного зникнення).
 
За цим типом успадковуються багато важливих кількісних ознак сільськогосподарських тварин і рослин: молочність корів, несучість курей, уміст цукру в коренеплодах, довжина качана кукурудзи, довжина колоса, забарвлення колоса у злакових, тощо.
 
При некумулятивній полімерії прояв ознаки не залежить від числа домінантних алелей. Ознака буде проявлятися, якщо є хоча б один домінантний ген. При цьому спостерігається розщеплення в потомстві у співвідношенні \(15\)\(:\)\(1\).
Приклад:
наявність опірення на ногах у курей визначається двома неалельними домінантними генами — A1 і A2. Опірені ноги матимуть кури з генотипами: A1__A2__;A1__a2a2;a1a1A2__. Ноги без пір'я будуть лише у птахів з генотипом a1a1a2a2.
 
кури1.jpg