Спадкова інформація, яка зберігається в ДНК, використовується клітиною у вигляді синтезованих продуктів (молекул РНК і білків). Реалізація цієї інформації відбувається в кілька етапів — транскрипція, дозрівання РНК і трансляція.
 
Основні етапи реалізації спадкової інформації:
  • транскрипціявідбувається у прокаріотів — у цитоплазмі, в еукаріотів — у ядрі, мітохондріях і пластидах. Синтез ланцюга іРНК відбувається за зразком одного з ланцюгів ДНК на основі принципу комплементарності;
  • дозрівання РНК (процесинг) — відбувається в ядрі еукаріотичних клітин — з молекули іРНК видаляються інтрони, а екзони сполучаються в одну молекулу іРНК;
  • трансляція — у прокаріотів відбувається у цитоплазмі, в еукаріотів — у цитоплазмі, на гранулярній ендоплазматичній сітці, в мітохондріях і пластидах. Відбувається синтез молекул білка на рибосомі згідно з інформацією молекули РНК.
За відкриття механізму синтезу РНК іспанський біохімік С. Очоа разом з Корнбергом у \(1959\) році отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини.
 
Зазвичай, процес транскрипції генів поділяється на \(3\) стадії:
  • на початковій стадії транскрипції відбувається розплітання ДНК і зв'язування РНК-полімерази з промоторною послідовністю гена, що є сигналом для початку транскрипції;
  • наступною (середня, проміжна) є стадія, під час якої нарощується ланцюг РНК, тобто відбувається послідовне приєднання рибонуклеотидів на основі принципу комплементарності;
  • кінцевою стадією транскипції є стадія завершення зчитування інформації з ДНК на РНК при досягнені термінаторної послідовності гена. Результатом є утворення первинної РНК (проРНК).
Після транскрипції в еукаріотичних клітинах відбувається дозрівання проРНК (процесинг). У результаті процесингу проРНК перетворюється на зрілу інформаційну РНК (іРНК), яка експортується з ядра до цитоплазми.
 
У клітинах регуляція реалізації генетичної інформації може відбуватися за допомогою декількох механізмів:
  • перший механізм — взаємодія продуктів регуляторних генів (зазвичай білків) з певними структурами генів: оператором, промотором або регуляторними ділянками. Це дозволяє змінювати швидкість роботи генів.
  • другий механізм — модифікація деяких нуклеотидів у ланцюжках ДНК. Якщо до них приєднується метильний радикал (CH3), то зчитування інформації з ділянки ДНК за таким нуклеотидом стає неможливим.
  • третій механізм — пакування певних ділянок ДНК за допомогою білків таким чином, щоб з них не можна було зчитати спадкову інформацію.
Джерела:
Задорожний К.М. Біологія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. — Харків: Вид-во «Ранок», 2017. стр. 86 - 87.
Соболь В.І. Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Кам'янець-Подільсикий: Вид-во «Абетка», 2017. стр. 107-108.