Біосинтез білка — це один з видів пластичного обміну, в ході якого спадкова інформація, закодована в генах ДНК, реалізується у певну послідовність амінокислот у білкових молекулах.
Процес біосинтезу білка складається з двох етапів: транскрипції і трансляції.
 
Транскрипція_трансляція.png
 
Кожен етап біосинтезу каталізується відповідним ферментом і забезпечується енергією АТФ.
 
Біосинтез відбувається в клітинах з величезною швидкістю. В організмі вищих тварин за одну хвилину утворюється до \(60\) тис. пептидних зв'язків.
Транскрипція — це процес переписування інформації про первинну структуру білка з молекули ДНК на молекулу попередника іРНК (про-іРНК), що здійснюється в цитоплазмі (у прокаріотів) або в ядрі (в еукаріотів).
Носієм генетичної інформації є ДНК, розташована у клітинному ядрі. 
 
Під час утворення про-іРНК одночасно відбувається її дозрівання (процесинг іРНК). Воно полягає в наданні РНК стабільності, захисті від ферментів, можливості переміщення з ядра та участі у трансляції. Зріла іРНК крізь ядерні пори надходить у цитоплазму (експорт іРНК).
 
Під час транскрипції ділянка дволанцюгової ДНК «розмотується», а потім на одному з ланцюжків синтезується молекула іРНК.
 
РНК-полімераза.png
 
Інформаційна (матрична) РНК складається з одного ланцюга і синтезується на ДНК відповідно до правила комплементарності.
 
нітрогеновмісні основи.png
 
Формується ланцюжок іРНК, що являє собою точну копію другого (нематрічного) ланцюжка ДНК (тільки замість тиміну включений урацил). Таким чином інформація про послідовність амінокислот у білку перекладається з «мови ДНК» на «мову РНК».
 
Як і в будь-який інший біохімічної реакції, у цьому синтезі бере участь фермент — РНК-полімераза.
 
Оскільки в одній молекулі ДНК може перебувати безліч генів, дуже важливо, щоб РНК-полімераза почала синтез іРНК із конкретного місця ДНК. Тому на початку кожного гена міститься особлива специфічна послідовність нуклеотидів, що називається промотором. РНК-полімераза «упізнає» промотор, взаємодіє з ним і, таким чином, починає синтез ланцюжка іРНК з потрібного місця.
 
Фермент продовжує синтезувати іРНК до тих пір, поки не дійде до чергового «розділового знака» у молекулі ДНК — термінатора (це послідовність нуклеотидів, яка вказує на те, що синтез іРНК потрібно припинити).
 
У прокаріотів синтезовані молекули іРНК відразу ж можуть взаємодіяти з рибосомами і брати участь в синтезі білків.
 
У еукаріотів іРНК синтезується в ядрі, тому спочатку вона взаємодіє зі спеціальними ядерними білками і переноситься через ядерну мембрану в цитоплазму.
Джерела:
Соболь В.І. Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Кам'янець-Подільський: Вид-во «Абетка», 2017. стр. 111 - 112.