Генетичний код — це система запису генетичної інформації про послідовність розташування амінокислот у білках у вигляді послідовності нуклеотидів у ДНК або РНК.
Кожній амінокислоті білка відповідає послідовність з трьох розташованих один за одним нуклеотидів ДНК — триплет.
 
Кожен триплет нуклеотидів кодує певну амінокислоту, яка буде вбудована у поліпептидний ланцюг.
 
Як відомо, до складу ДНК можуть входити чотири нітрогеновмісних основи: аденін (А), гуанін (Г), тимін (Т) і цитозин (Ц). Число сполучень з \(4\) по \(3\) складає 43=64, тобто ДНК може кодувати \(64\) амінокислоти. Проте кодується тільки \(20\) амінокислот.
 
Виявилося, що багатьом амінокислотам відповідає не один, а декілька кодонів. Передбачається, що така властивість генетичного коду (виродженність) підвищує надійність зберігання і передачі генетичної інформації під час ділення клітин.
Приклад:
амінокислоті аланіну відповідає \(4\) триплета — ЦДА, ЦГГ, ЦГТ і ЦГЦ. Звідси випливає, що випадкова помилка у третьому нуклеотиді кодону не зможе привести до змін у структурі білка — у будь-якому випадку це буде кодон аланіну.

На даний час складена карта генетичного коду, тобто відомо, які триплети у ДНК відповідають тій чи іншій з \(20\) амінокислот, що входять до складу білків.
 
генетичний код таблиця.jpg
 
Правила користування таблицею:
Перший нуклеотид у триплеті береться з лівого вертикального рядка, другий — з верхнього горизонтального рядка, а третій — з правого вертикального. Там, де будуть перетинатися лінії, що ідуть від усіх трьох нуклеотидів, і буде назва потрібної амінокислоти.
 
Оскільки у молекулі ДНК містяться сотні генів, то до її складу обов'язково входять триплети — стоп-кодони, які є «знаками пунктуації» і позначають початок або кінець того чи іншого гена.
Властивості генетичного коду:
1. Код складається з триплетів. Одна амінокислота кодується трьома нуклеотидами.
2. Код є універсальним. Усі живі організми (від бактерії до людини) використовують єдиний генетичний код.
3. Код є виродженим. Одна амінокислота кодується більш, ніж одним кодоном.
4. Код є однозначним. Кожен триплет відповідає тільки одній амінокислоті.
5. Код не перекривається. Один нуклеотид не може входити до складу декількох кодонів у ланцюгу РНК.
 
Послідовність нуклеотидів у молекулі ДНК визначає її специфічність, а також специфічність білків організму, які кодуються цією послідовністю. Ці послідовності індивідуальні і для кожного виду організмів, і для окремих особин виду.
 
Зверни увагу!
Довжина одного нуклеотиду становить \(0,34\) нм.
Середня молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює \(345\) а.о.м.