Молекули РНК містяться в ядрі, цитоплазмі, рибосомах, мітохондріях та пластидах клітини.
Будова РНК
Рибонуклеїнова кислота (РНК) — лінійний полімер, що має один ланцюжок нуклеотидів. Мономери (нуклеотиди) РНК складаються з п'ятикарбонового моносахариду — рибози, залишку ортофосфатної кислоти і нітрогеновмісної основи.
 
схема будови РНК.png
 
Три нітрогеновмісних основи у молекулах РНК такі самі, як і у ДНК — аденін, гуанін, цитозин, а четвертим є урацил.
 
будова_нуклекислоти.png
 
Утворення полімеру РНК відбувається (також само, як і у ДНК) завдяки ковалентним зв'язкам між рибозою і залишком ортофосфатної кислоти сусідніх нуклеотидів.
 
вторинна структура РНК.png
Зверни увагу!
Довжина одного нуклеотиду становить \(0,34\) нм.
Середня молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює \(345\) а.о.м.
Типи РНК
Інформаційні, або матричні, РНК (іРНК) складають близько \(5\) % усієї клітинної РНК. Вони синтезуються в ядрі (на ділянці одного з ланцюгів молекули ДНК) за участю ферменту РНК-полімерази. Основна функція іРНК — зняття інформації з ДНК і перенесення її до місця синтезу білка — на рибосоми.

РНК-полімераза.png 
 
Рибосомні (рибосомальні) РНК (рРНК) — синтезуються у ядерці, входять до складу рибосом. Вони беруть участь у формуванні активного центру рибосоми, де відбувається процес біосинтезу білка. рРНК складають приблизно \(85\) % усіх РНК клітини. рРНК разом з білками забезпечують певне розташування іРНК і тРНК під час синтезу білкової молекули.
 
Транспортні РНК (тРНК) — утворюються в ядрі на ДНК, потім переходять у цитоплазму. Вони складають близько \(10\) - \(15\) % клітинної РНК і є невеликими за розміром (складаються з \(70\) - \(90\) нуклеотидів). Основна функція тРНК є транспортування амінокислоти до місця синтезу білка на рибосомі. Для перенесення кожного виду амінокислот до рибосоми потрібен окремий вид тРНК. Будова усіх тРНК є подібною. Їх молекули утворюють своєрідні структури, що нагадують за формою лист конюшини.
 
Типи РНК розрізняються за триплетами нуклеотидів, розташованому «на верхівці». Цей триплет (антикодон) за генетичним кодом є комплементарним кодону іРНК, що кодує відповідну амінокислоту.
 
Амінокислота прикріплюється спеціальним ферментом до «черешка листа» і транспортується в активний центр рибосоми.
 
місце кріплення амінокислоти.png 
 
Кожен тип тРНК є високо специфічним, тобто переносить тільки конкретну амінокислоту. Таким чином, різні типи РНК являють собою єдину функціональну систему, спрямовану на реалізацію спадкової інформації через синтез білка.
 
Малі ядерні РНК (мяРНК) — беруть участь у процесах дозрівання РНК та регуляції процесів транскрипції.
 
Джерела:
Задорожний К.М. Біологія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. — Харків: Вид-во «Ранок», 2017. стр. 86 - 87.
Соболь В.І. Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Кам'янець-Подільсикий: Вид-во «Абетка», 2017. стр. 107-108.