Постембріогенез —  це післязародковий період, що триває від народження до загибелі.
У постембріогенезі організми починають самостійний спосіб життя, посилюється вплив чинників середовища. Через те ускладнюються життєві функції організму, активуються системи захисту, регуляції функцій, з’являються нові органи тощо. Основними проявами клітинної активності постембріогенезу є поділ, ріст, старіння, загибель клітин, регенерація тканин й органів. У постембріогенезі в більшості організмів відбуваються статеве дозрівання, розмноження, а потім старіння і смерть.
 
Постембріогенез рослин (на прикладі покритонасінних) має такі етапи:
  • етап проростка — від проростання до формування перших зелених листків;
  • етап молодості — від появи перших зелених листків до цвітіння;
  • етап зрілості — від першого цвітіння до втрати здатності до розмноження насінням;
  • етап старіння — від закінчення останнього плодоношення до загибелі
  • смерть
Утворення рослинних тканин та органів відбувається після проростання насінини. У постембріогенезі рослин беруть участь ініціальні клітини твірних тканин, які постійно діляться. Першим із зародкового корінця формується корінь рослини, а потім пагін.
Джерела:
Соболь В.І. Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Кам'янець-Подільський: Вид-во «Абетка», 2017. стр. 135 - 136.