Гаметогенез — процес утворення і дозрівання статевих клітин, який відбувається в статевих залозах.
Розвиток гамет у багатоклітинних тварин відбувається в статевих залозах — гонадах, у рослин і грибів — у гаметангіях.
 
Основні стадії гаметогенезу такі.
  1. Стадія розмноження — клітини-попередники (овогонії й сперматогонії) розмножуються шляхом мітозу, і їхня кількість збільшується.
  2. Стадія росту — утворені овогонії й сперматогонії ростуть і стають сперматоцитами і овоцитами \(І\) порядку.
  3. Стадія дозрівання — овоцити й сперматоцити діляться шляхом мейозу. Після першого поділу мейозу утворюються сперматоцити й овоцити \(ІІ\) порядку, а після другого поділу мейозу — сперматиди та овотиди.
Наявність стадій розмноження, росту й дозрівання є ознакою подібності сперматогенезу й овогенезу. Але, незважаючи на помітну подібність цих процесів, кожен з них має свої особливості.
Сперматогенез — процес утворення й дозрівання чоловічих гамет.
Особливостями сперматогенезу є:
 
1) на стадії дозрівання з одного сперматоцита \(І\) порядку утворюються \(4\) однакові гаплоїдні клітини-сперматиди; 
2) на стадії формування, що характерна лише для сперматогенезу, сперматиди змінюються: з кулястих клітин формуються видовжені сперматозоони, що мають головку, шийку й хвіст.
Овогенез — процес утворення й дозрівання жіночих гамет.
Особливостями овогенезу є:
 
1) відбувається в три стадії: розмноження, ріст й дозрівання;
2) на стадії дозрівання з одного овоцита \(І\) порядку утворюються \(4\) неоднакові гаплоїдні клітини: одна велика яйцеклітина і три дрібні полярні тільця. Дозрівання яйцеклітини завершується вже після запліднення, а полярні тільця зникають.

Розбіжності у формуванні сперматозоонів і яйцеклітин пояснюються їх функціями: сперматозоони забезпечують внесення в яйцеклітину гаплоїдного набору хромосом, а яйцеклітина крім своєї половини генетичного матеріалу містить запас поживних речовин, необхідних для розвитку зародка.
Спермато- та овогенез мають ознаки подібності, що пояснюється спільним походженням вихідних клітин-попередників, та відмінності, що зумовлені функціями зрілих клітин.
Джерела:
Соболь В.І. Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Кам'янець-Подільський: Вид-во «Абетка», 2017. стр. 127 - 128.