Методична рекомендація:

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування за ІІ семестр з біології для 8 класу 00:45:00 середнє 23Б. Дана робота складена за темами другого семестру 8 класу і відповідає змісту всіх чинних навчальних програм «Біологія. 8 клас» для закладів загальної середньої освіти. Робота складається з 12 завдань різних рівнів. Перше завдання - необхідно визначити назву рідин, що входять до складу внутрішнього середовища людини. Друге завдання - визначення назви рецепторів, які містяться у шкірі. Третє завдання - визначення назви оболонок серця за характеристикою. Четверте завдання - визначення назви частини нирки на зображенні. П'яте завдання - визначення частоти звукового коливання, яке може сприйматися слуховою сенсорною системою людини. Шосте завдання - визначення речовин, які здатні сприйматися нюховим аналізатором. Сьоме завдання - визначення назви гамет за характеристикою. Восьме завдання - визначення характеристики сірої і білої речовини спинного мозку. Дев'яте завдання - визначення хромосомного набору чоловічих і жіночих гамет. Десяте завдання - встановлення відповідності між групами кров_
2. Тренування за ІІ семестр з біології для 9 класу 00:45:00 середнє 27Б. Дана робота складена темами другого семестру 9 класу і відповідає змісту всіх чинних навчальних програм «Біологія. 9 клас» для закладів загальної середньої освіти. Робота складається з 12 завдань різних рівнів. Перше завдання - необхідно дати визначення термінам «генотип», «фенотип», «каріотип». Друге завдання - необхідно визначити, що позначається зазначеним символом генетики. Третє завдання - встановлення стану алелей у схемах схрещування. Четверте завдання - визначення характеристики генних хвороб. П'яте завдання - визначення виду мутагенів. Шосте завдання - необхідно визначити, що називається кросинговером. Сьоме завдання - визначення відстані у морганідах між генами овець. Восьме завдання - визначення генотипу нащадків при захворюванні дальтонізмом. Дев'яте завдання - розв'язок генетичної задачі, необхідно визначити імовірність народження дітез із ластовинням і без нього. Десяте завдання - визначення генотипу батьківських особин собак за довжиною шерсті. Одинадцяте завдання - вст_
3. Тренування за ІІ семестр з біології для 10 класу 00:45:00 середнє 32Б. Дана робота складена за темами другого семестру 10 класу і відповідає змісту всіх чинних навчальних програм «Біологія. 10 клас» для закладів загальної середньої освіти. Робота складається з 12 завдань різних рівнів. Перше завдання - визначення характеристики розділів генетики. Друге завдання - необхідно визначити, що називається зиготою. Третє завдання - визначення виду мутагенів. Четверте завдання - визначення виду схрещування за характеристикою. П'яте завдання - встановлення відповідності між характеристикою і категорією стовбурових клітин. Шосте завдання - визначення методу досліджень у генетиці людини за характеристикою. Сьоме завдання - визначення ділянки хромосом за властивостями. Восьме завдання - визначення складу молекул АТФ, АДФ та АМФ. Дев'яте завдання - необхідно визначити забарвлення батьківських особлин за забарвленням тіла потомків морських свинок при моногібридному схрещування. Десяте завдання - необхідно розв'язати задачу, визначивши кількість мишей зазначеного кольор_
4. Тренування за ІІ семестр з біології для 11 класу 00:45:00 середнє 26Б. Дана робота складена за темами другого семестру 11 класу і відповідає змісту всіх чинних навчальних програм «Біологія. 11 клас» для закладів загальної середньої освіти. Робота складається з 12 завдань різних рівнів. Перше завдання - необхідно визначити, що вивчає екологія. Друге завдання - необхідно визначити, що вивчає біотехнологія. Третє завдання - визначення назви хімічного елемента за доступною формою. Четверте завдання - визначення характеристики незалежних популяцій. П'яте завдання - визначення різновиду організмів за характеристикою. Шосте завдання - встановлення відповіності між видом і назвою біологічних чинників небезпеки. Сьоме завдання - визначення механізмів регуляції чисельності популяцій. Восьме завдання - обчислення маси їжі для горобця. Дев'яте завдання - визначення чисельності популяції форелі за індексом Лінкольна. Десяте завдання - визначення кількості зебр, які можуть існувати у біоценозі. Одинадцяте завдання - встановлення відповідності між змістом і назвою зако_

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Діагностична робота за ІІ семестр з біології для 8 класу 00:45:00 середнє 23Б. Дана робота складена за темами другого семестру 8 класу і відповідає змісту всіх чинних навчальних програм «Біологія. 8 клас» для закладів загальної середньої освіти. Робота складається з 12 завдань різних рівнів. Перше завдання - необхідно визначити назву рідин, що входять до складу внутрішнього середовища людини. Друге завдання - визначення назви рецепторів, які містяться у шкірі. Третє завдання - визначення назви оболонок серця за характеристикою. Четверте завдання - визначення назви частини нирки на зображенні. П'яте завдання - визначення частоти звукового коливання, яке може сприйматися слуховою сенсорною системою людини. Шосте завдання - визначення речовин, які здатні сприйматися нюховим аналізатором. Сьоме завдання - визначення назви гамет за характеристикою. Восьме завдання - визначення характеристики сірої і білої речовини спинного мозку. Дев'яте завдання - визначення хромосомного набору чоловічих і жіночих гамет. Десяте завдання - встановлення відповідності між групами кров_
2. Діагностична робота за ІІ семестр з біології для 9 класу 00:45:00 середнє 23Б. Дана робота складена темами другого семестру 9 класу і відповідає змісту всіх чинних навчальних програм «Біологія. 9 клас» для закладів загальної середньої освіти. Робота складається з 12 завдань різних рівнів. Перше завдання - необхідно дати визначення термінам «генотип», «фенотип», «каріотип». Друге завдання - необхідно визначити, що позначається зазначеним символом генетики. Третє завдання - встановлення стану алелей у схемах схрещування. Четверте завдання - визначення характеристики генних хвороб. П'яте завдання - визначення виду мутагенів. Шосте завдання - необхідно визначити, що називається кросинговером. Сьоме завдання - визначення відстані у морганідах між генами овець. Восьме завдання - визначення генотипу нащадків при захворюванні дальтонізмом. Дев'яте завдання - розв'язок генетичної задачі, необхідно визначити імовірність народження дітез із ластовинням і без нього. Десяте завдання - визначення генотипу батьківських особин собак за довжиною шерсті. Одинадцяте завдання - вст_
3. Діагностична робота за ІІ семестр з біології для 10 класу 00:45:00 середнє 25Б. Дана робота складена за темами другого семестру 10 класу і відповідає змісту всіх чинних навчальних програм «Біологія. 10 клас» для закладів загальної середньої освіти. Робота складається з 12 завдань різних рівнів. Перше завдання - визначення характеристики розділів генетики. Друге завдання - необхідно визначити, що називається зиготою. Третє завдання - визначення виду мутагенів. Четверте завдання - визначення виду схрещування за характеристикою. П'яте завдання - встановлення відповідності між характеристикою і категорією стовбурових клітин. Шосте завдання - визначення методу досліджень у генетиці людини за характеристикою. Сьоме завдання - визначення ділянки хромосом за властивостями. Восьме завдання - визначення складу молекул АТФ, АДФ та АМФ. Дев'яте завдання - необхідно визначити забарвлення батьківських особлин за забарвленням тіла потомків морських свинок при моногібридному схрещування. Десяте завдання - необхідно розв'язати задачу, визначивши кількість мишей зазначеного кольор_
4. Діагностична робота за ІІ семестр з біології для 11 класу 00:45:00 середнє 26Б. Дана робота складена за темами другого семестру 11 класу і відповідає змісту всіх чинних навчальних програм «Біологія. 11 клас» для закладів загальної середньої освіти. Робота складається з 12 завдань різних рівнів. Перше завдання - необхідно визначити, що вивчає екологія. Друге завдання - необхідно визначити, що вивчає біотехнологія. Третє завдання - визначення назви хімічного елемента за доступною формою. Четверте завдання - визначення характеристики незалежних популяцій. П'яте завдання - визначення різновиду організмів за характеристикою. Шосте завдання - встановлення відповіності між видом і назвою біологічних чинників небезпеки. Сьоме завдання - визначення механізмів регуляції чисельності популяцій. Восьме завдання - обчислення маси їжі для горобця. Дев'яте завдання - визначення чисельності популяції форелі за індексом Лінкольна. Десяте завдання - визначення кількості зебр, які можуть існувати у біоценозі. Одинадцяте завдання - встановлення відповідності між змістом і назвою зако_