Study some information about adverbs-exceptions. The frog will help you.
(Вивчи інформацію про прислівники-винятки. Жабеня допоможе тобі.)
 
лягушонок.png
 
В англійській мові існують прислівники-виключення, до них не потрібно додавати суфіксів, вони не утворюються від прикметників шляхом додавання -ly.
 
Запам'ятай ці слова. Вони є і прикметниками, і прислівниками одночасно:
 
good (хороший) — well (добре);
  
fast (швидкий) — fast (швидко);
  
hard (важкий) — hard (завзято, старанно);
  
late (пізній) — late (пізно).
 
Examples
 
She is a good student. — Вона гарна учениця.
  
student.jpg
  
She studies well. — Вона вчиться добре.
  
This task is hard. — Це завдання важке.
  
task.jpg
  
He works hard. — Він працює старанно.