The tiger has some information for you about comparison degrees of adverbs. Study this material together.
(У тигреняти є інформація для тебе про ступені порівняння прислівників. Вивчіть цей матеріал разом.)
 
тигренок.png
 
Для прислівників є два ступені: вищий і найвищий.
 
Якщо у нас вищий ступінь, це означає, що ми порівнюємо предмети за спільною ознакою.
 
She runs faster than her friend. — Вона бігає швидше, ніж її друг.
  
run1.jpg
 
Якщо у нас найвищий ступінь, то ми порівнюємо предмети з метою виявлення предмета з найяскравіше вираженою ознакою.
 
He runs fastest. — Він бігає швидше за всіх.
  
run.jpg
 
Щоб утворити вищий та найвищий ступінь порівняння у говірок з суфіксом -ly, необхідно додати слова «more» (less) чи «most» (least) до позитивного ступеня даного слова:
 
beautifully — more (less); beautifully — most (least) beautifully.
 
Односкладні прислівники утворюють ступені порівняння, як і відповідні їм прикметники, тобто за допомогою суфіксів -er/-est:
 
fast — faster — fastest;
  
hard — harder — hardest.