Study some information with the tiger about adjectives.
(Вивчи з тигреням інформацію про прикметники.)
  
тигренок.png
Прикметник — це самостійна частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає на питання «який?», «чий?».
Прикметники в англійській мові не змінюються за відмінками, родами, числами:
 
an interesting book, interesting people.
  
Прикметники бувають трьох видів: прості, похідні й складні.
 
1. Прості прикметники не мають у своєму складі суфіксів і префіксів:
 
green, happy.
 
2. Похідні прикметники мають суфікс або префікс:

wonderful, famous.
 
3. Складні прикметники складаються з двох чи більше основ:
 
red-hot, snow-white.
  
I am reading an interesting book. —  Я читаю цікаву книгу.
 
book.jpg
  
The grass is green. — Трава зелена.
  
grass.jpg
  
The weather is wonderful. — Погода чудова.
  
The napkin is snow-white. — Серветка білосніжна.
 
napkin.jpg