Study some information about the place of adjectives in a sentence.
(Вивчи інформацію про місце прикметників у реченні.)
 
Прикметник у реченні або в словосполученні ставиться перед іменником, якщо це другорядні члени речення, або прикметник може бути частиною складеного іменного присудка:

I see a white flower.  — Я бачу білу квітку.

The flower is white. — Квітка біла.
  
flower.jpg

Іменник може мати два і більше прикметники. Тоді вони вживаються перед іменником і виділяються комами або іншими знаками пунктуації.
Прикметник \(+\) прикметник \(+\) іменник.
She has big, brown eyes. — У неї великі карі очі.
 
eye.jpg 
 
Якщо крім прикметника з іменником вживається артикль або займенник, то прикметник ставиться між артиклем або займенником й іменником.
Артикль/займенник \(+\) прикметник \(+\) іменник.
A new bike;

my pretty baby.